Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Meröppet och e-material har gjort bibliotekens tjänster mer tillgängliga

Antalet bibliotek har hållits nästan oförändrat, men i och med att biblioteken som håller meröppet har blivit fler har antalet öppettimmar ökat betydligt på ett år. Ökningen jämfört med året innan var 7 %, medan meröppettiderna ökade med så mycket som 54 %.

Även om antalet öppettimmar har blivit fler har inte utlåningen eller besöken på biblioteken ökat på motsvarande sätt. Antalet besök ökade en aning med ca 2 %, men nedgången i utlåningen, som pågått redan under flera år, fortsatte med en minskning på 2,5 % jämfört med året innan. Särskilt musikinspelningar och filmer har förlorat i popularitet. Användningen av direktuppspelningstjänster (Yle Arenan, Netflix, Spotify osv.) syns tydligt i bibliotekens utlåning.

År 2017 - T -Bibliotek - Hela landet - Utlåning

Användningen av e-böcker fortsatte att öka med nästan 40 % jämfört med året innan.  När utbudet ökar, ökar också användningen och vice versa. Användningen av e-böcker har ökat redan under flera år, men e-böckerna utgör fortfarande en liten del av de allmänna bibliotekens samlingar. E-böcker användes över en halv miljon gånger, medan pappersböcker lånades 66,6 miljoner gånger.

 

Bibliotekens inköp har ökat från föregående år. Biblioteken och biblioteksanvändarna lägger allt större vikt vid barns läskunnighet, och inköpen och utlåningen av barnböcker har därför fortsatt att öka. Användningen av annat material i pappersform minskade något, men utlåningen av barnfaktaböcker ökade med 2 % och skönlitterära barnböcker med 0,5 %. Inköpen av skönlitterära barnböcker har ökat med 6 % och barnfaktaböcker med 0,2 %.

År 2017 - Pressmeddelande -  Bibliotek - Hela landet - Anskaffiningar

De allmänna bibliotekens statistik över 2017 färdigställdes 3.4 och finns på adressen:

Allmänna biblioteken i Finland > Statistik : http://tilastot.kirjastot.fi/index.php?lang=sv  och 

Statistik för allmänna biblioteken i Finland > Statistik > Visualisering:
http://visualisointi.kirjastot.fi/tilastot/#!/se/kartta/Asukasluku/perus/%5B%22Koko%20maa%22%5D/17/kunta/non/1999/off/Valitse%20kunta/%5B%5D/%5B%5D/1999/off/%5B%5D

Ytterligare information:

Överinspektör Antti Seppänen, tfn 0295 016 354, e-post fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland


Uppdaterad