Pressmeddelanden 2017

Behandlingstiderna för omprövningsbegäran har förkortats inom Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor

Södra Finland

Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor har lyckats förkorta behandlingstiderna för omprövningsbegäran som görs gällande tjänsteinnehavarbeslut. Regionförvaltningsverket i Södra Finland förelade i maj 2017 Helsingfors stads social- och hälsovårdsnämnd att vidta åtgärder med vilka den säkerställer att en begäran om omprövning behandlas utan dröjsmål.

Den genomsnittliga handläggningstiden för begäran om omprövning var fem månader och det fanns märkbara skillnader mellan de tre sektionerna som fattade besluten. Man har lyckats förkorta handläggningstiderna till i snitt 2,5 månader. Myndigheten ska enligt förvaltningslagen behandla ett ärende utan dröjsmål.

Social- och hälsovårdssektorn gjorde förändringar i hur individsektionen arbetar, ändrade arbetsfördelningen mellan beredarna och ökade antalet sammanträden inom sektionen. I fortsättningen följer individsektionen upp handläggningskön i sammanträden varje vecka där man fastställer målen för handläggningstiden och följer upp hur de realiseras. Omprövningsbegäran behandlas numera bara i en sektion och de behandlas i regel i den ordning de kommit in.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland främjar förverkligandet av invånarnas grundläggande rättigheter och rättsskydd och tillgången till basservice inom sitt område.


Ytterligare information
Överinspektör Varpu Kovero, tfn 0295 016 000 (växel)
varpu.kovero@rfv.fi
RFV Södra Finland

Stöd för beslutsfattande enhetens chef Ulla Vuolle, tfn 09 310 33 928
ulla.vuolle@hel.fi
Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor


Uppdaterad

GENVÄGAR