Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Stöd för workshoppar för ungdomar under coronavirussituationen

Regionförvaltningsverken har beslutat om särskilda stöd för workshopverksamhet för ungdomar i samband med coronavirusepidemin. Syftet med stödet är att lindra coronavirussituationens följder för workshopverksamheten för ungdomar.

Regionförvaltningsverken har beviljat cirka 1,2 miljoner euro i stöd i anknytning till coronavirussituationen till 58 parter som ordnar workshopverksamhet för ungdomar. I mars-maj 2020 har man kunnat ansöka om stöd för sådana tilläggskostnader och ekonomiska underskott i workshopverksamhet för ungdomar som orsakats av coronavirusepidemin.

Regionförvaltningsverken har rekommenderat att workshopverksamheten för ungdomar fortsätter trots undantagsförhållandet. I en del av workshopparna var man dock tvungen att avbryta verksamheten på grund av epidemibegränsningarna. Workshopparna för ungdomar har huvudsakligen lyckats ordna verksamhet på nätet trots undantagsförhållandena. De har använt olika former av vägledning på distans och varit närvarande i sociala medietjänster.

En workshop för ungdomar som fått stöd är Jyränkölän Setlementti ry i Heinola. Workshoppen övergick till vägledning på distans direkt 17.3.2020. Liksom i många andra workshoppar var man tvungen att avbryta även den rehabiliterande arbetsverksamheten i Jyränkölä efter att statsrådet utfärdat sina riktlinjer. På workshoppen reagerade man snabbt på undantagsförhållandet och ungdomarna har hela tiden varit med i nätvägledningen under coronavirussituationen.

"När alla andra började hamstra toalettpapper började vi hamstra tidtabeller", berättar utbildningsplanerare Mikko Kallio.

Vägledning på distans blev snabbt ett smidigt förfarande och ungdomarna fick en tydlig veckorytm. Istället för inställda produktioner och beställningsarbeten hittade man nya kampanjer samt workshoppar och utbildningar som hålls på nätet. Mer personal anställdes också till workshoppen så att man kunde erbjuda ungdomarna stöd och vägledning av god kvalitet.

Enligt en enkät (Kinnunen 2020) som gjordes på uppdrag av Nationella verkstadsföreningen tycker merparten av ungdomarna (83 %) att workshopparnas förfaranden under undantagsförhållandet är lyckade. Ungdomarna tackar också workshopparna för deras flexibilitet: "Tack för att ni driver verksamheten trots undantagsförhållandena. Det känns som om man verkligen lyssnar på oss unga och prioriterar våra behov. Jag har fått bra stöd av workshoppen i krissituationen och vägledaren har haft tid att träffa mig i lugn och ro även öga mot öga."

Mer information om enkäten (tpy.fi, på finska)

Beviljade stöd per område

Bakom länkarna ser du stöden som regionförvaltningsverken beviljat i sina områden:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
360 800 euro i stöd beviljades 14 verksamhetsarrangörer.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
123 500 euro i stöd beviljades 4 verksamhetsarrangörer.

Regionförvaltningsverket i Lappland
154 700 euro i stöd beviljades 6 verksamhetsarrangörer.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
166 650 euro i stöd beviljades 11 verksamhetsarrangörer.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
317 800 euro i stöd beviljades 20 verksamhetsarrangörer.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
55 874 euro i stöd beviljades 3 verksamhetsarrangörer.

Totalt beviljades 1 179 324 euro i stöd till 58 verksamhetsarrangörer.

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Överinspektör Tiina Mattila, tfn 0295 016 555 (tjänstledig och på semester från 18.6, ta vid behov kontakt med kontaktpersonerna för andra områden)

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Överinspektör för ungdomsväsendet Laura Oksanen, tfn 0295 016 150 (på semester 2.7–4.8)

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Överinspektör för ungdomsväsendet Linda Mård, tfn 029 501 8827

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Överinspektör för ungdomsväsendet Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819
Överinspektör för ungdomsväsendet Niclas Risku, tfn 0295 018 051

Regionförvaltningsverket i Norra Finland

Överinspektör för ungdomsväsendet Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652

Regionförvaltningsverket i Lappland

Överinspektör för ungdomsväsendet Marja Hanni, tfn 0295 017 393 (på semester 29.6−31.7)

e-postadresser: fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad