Pressmeddelanden 2017

Understöd på 152 500 euro för lokala och regionala utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och -politik och internationell verksamhet

Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har 9.6.2017 delat ut 152 500 euro i statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom regionalt och lokalt ungdomsarbete och ungdomspolitik samt internationell verksamhet. Målet med anslaget är att främja utvecklingen av ungdomsarbete och ungdomspolitik på regional och lokal nivå samt göra internationell interaktion möjlig.

Regionförvaltningsverkets överinspektör för ungdomsväsendet Erik Häggman berättar att man i besluten framför allt prioriterade projekt och verksamhet som omfattar hela regionen eller åtminstone landskapet, därtill projekt som skapar mervärde och kännedom om invandrarungdomar. Regionförvaltningsverket vill med sitt beslut främja bättre samordning av all slags barn- och ungdomspolitik på landskapsnivå.

Understöd beviljades till följande sökande:
 

ANSLAG/SÖKANDE UNDERSTÖDSBESLUT €
Utvecklingspeng 112 500
Auralan Nuoret ry, Turku 15 000
Loimaa stad 15 000
MLL Satakunnan piiri 15 000
Raumo stad 22 500
Satakunnan yhteisöt ry 45 000
Internationell verksamhet 40 000
VALO-valmennusyhdistys 40 000
Kaikki yhteensä 152 500Ytterligare information
överinspektör för ungdomsväsendet, Erik Häggman, tfn 0400 158 844
erik.haggman@rfv.fi

 


Uppdaterad

GENVÄGAR