Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Mökkilaiturin rakentaminen suunnitelmissa – isompi laituri tarvitsee aluehallintoviraston luvan

Rantamökin omistajilla on erilaisia toiveita mökkirannastaan ja laiturista.  Mökkiläisen ei kuitenkaan kannata tilata kaivinkonetta ruoppaamaan rantaa ja tekemään pengertä laituria varten hetken päähänpistosta.

Lupa aluehallintovirastolta vai ilmoitus ELY-keskukseen

Pienehkön laiturin voi rakentaa omaan rantaan ilman lupaa. Isomman laiturin rakentaminen vaatii yleensä aluehallintoviraston luvan. Ennen rakennuspuuhiin ryhtymistä on hyvä ottaa yhteyttä oman alueen ELY-keskukseen ja selvittää onko tarpeen hakea lupa. Lupaa haetaan aluehallintovirastolta sähköisen lupapalvelun kautta tai kirjallisesti.

Alle 500 m³:n suuruisesta ruoppauksesta on aina ilmoitettava ELY-keskukselle. Ilmoitus on tehtävä ennen töihin ryhtymistä. Alle 500 kuutiometrin suuruisesta ruoppauksesta yleensä riittää ilmoituksen tekeminen ELY-keskukselle. Isompi ruoppaus vaatii luvan aluehallintovirastolta. Ruoppauksessa tulee huomioida esimerkiksi se, että ruopattu maa-aines sijoitetaan maalle riittävän kauas vesistöistä.

Laituria varten voi tarvita myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen toimenpideluvan. Sen vuoksi on hyvä olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan tai tarkistaa asia kunnan rakennusjärjestyksestä.

Ranta ei aina olekaan oma

Rantapaikan omistaja saattaa ajatella, että mökkiranta on hänen omaa alueettaan. Yleensä vesialue on osakaskunnan yhteistä vesialuetta, joka ei kuulu rantakiinteistöön. Rannassa voi olla myös vesijättöä, joka ei kuulu kiinteistöön vaan vesialueeseen.

Pieniä toimenpiteitä saa rannassaan tehdä, vaikka ei omistakaan vesialuetta tai vesijättöä. Esimerkiksi vähäisestä ruoppauksesta on ilmoitettava ELY-keskukselle ja vesialueen osakaskunnalle.

Laiturin käyttötarve ja mahdolliset haittavaikutukset vaikuttavat luvan myöntämiseen

Luvan myöntämiseen vaikuttavat käyttötarve ja hankkeesta muille aiheutuvat vaikutukset. Vesilain mukainen lupa myönnetään aina, jos hankkeen vaikutukset ovat vähäisiä. Käyttötarpeen mukaiseen laituriin saa yleensä luvan, kunhan siitä ei aiheudu liian suurta haittaa muille. Suuren laiturin rakentamiseen pelkästään yksityiseen käyttöön ei välttämättä myönnetä lupaa, jos siitä aiheutuu haittaa muille. Ennen lupapäätöksen tekemistä aluehallintovirasto kuulee lähialueen rannanomistajia ja vesialueen omistajaa. He voivat kertoa mielipiteensä hankkeesta ja siitä, aiheutuuko hankkeesta heille mahdollisesti haittaa.

Jos lupa unohtui

Joskus voi käydä niin, että rantamökin omistaja tekee ison laiturin ja huomaa luvan tarpeen vasta sen jälkeen. Silloin voi hakea lupaa rakenteen pysyttämiseksi. Toisinaan luvan saaminen edellyttää muutostöitä. Jos lupaa ei voida myöntää, pitää luvaton rakennelma poistaa. Ikävän yllätyksen välttämiseksi kannattaa selvittää etukäteen onko lupa tarpeen, ja hakea lupa ajoissa.  

Hyvä suunnittelu vähentää haittoja

Hyvä suunnittelu vähentää hankkeesta aiheutuvia haittoja muille. Ympäristön olosuhteet kannattaa ottaa huomioon. Esimerkiksi kelluvat laiturit ovat yleensä parempia kuin pengerrakenteet. Rannan pengertäminen voi heikentää veden virtauksia ja lisätä omankin rannan umpeenkasvua. Matalaan rantaan voi sopia laiturin ja ruoppauksen yhdistelmä. Myös laiturin sijoittamisella voidaan vaikuttaa haittoihin.

Vesialueen käytöstä kannattaa sopia vesialuetta hallinnoivan osakaskunnan kanssa. Myös naapurien mielipiteitä kannattaa kuunnella jo ennakkoon. Silloin pystyy parhaiten rakentamaan rantansa tavalla, jonka myös muut voivat hyväksyä.

Lue verkkosivultamme millaisia vesilain mukaisia tehtäviä aluehallintovirasto hoitaa.  http://www.avi.fi/web/avi/vesiluvat.


Lisätietoa:
lupayksikön päällikkö Hennamaarit Korhonen, p. 0295 016 501
ympäristöylitarkastaja Ari Liimatainen, p. 0295 017 025
etunimi.sukunimi@avi.fi
Itä-Suomen AVI


Uppdaterad