Pressmeddelanden 2017

Hur bedömer man risken för penningtvätt?

Regionförvaltningsverket har skrivit en anvisning för rapporteringsskyldiga som omfattas av tillsynen om hur de i sin egen verksamhet kan bedöma riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Samtidigt publicerade regionförvaltningsverket sitt sammandrag av riskfaktorer som det för rapporteringsskyldiga är skäl att ägna särskild uppmärksamhet åt. Rapporteringsskyldiga ska göra en riskbedömning om riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i samband med den egna verksamheten senast före utgången av året.

Regionförvaltningsverket övervakar att lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017). De parter som omfattas av lagen kallas rapporteringsskyldiga. Bland andra valutaväxlare, tillhandahållare av företagstjänster, bokförare, rörelser som förmedlar hyreslägenheter, hyreslokaler och fastigheter samt pantlåneinrättningar är rapporteringsskyldiga.

Rapporteringsskyldiga ska före 31.12.2017 utarbeta en riskbedömning om riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i samband med den egna verksamheten. Riskbedömningen är avsedd för den rapporteringsskyldigas eget bruk. Målet med riskbedömningen är att få rapporteringsskyldiga att tänka över riskerna i samband med den egna verksamheten och hur de kan förhindra att de riskerna realiseras. Regionförvaltningsverkets anvisning är avsedd att vara ett stöd vid utarbetningen av riskbedömningen, men anvisningen är ingen dokumentmall. Man behöver inte skicka riskbedömningen till regionförvaltningsverket, men regionförvaltningsverket har rätt att på begäran få se den.

Också regionförvaltningsverket har utarbetat en egen myndighetsspecifik riskbedömning och har publicerat sammandraget av riskbedömningen som rapporteringsskyldiga kan dra nytta av då de gör sin egen riskbedömning. De publicerade handlingarna och mera information om riskbedömning hittas på regionförvaltningsverkets webbsidor på adressen https://www.avi.fi/web/avi/riskiarvio.

Den nya penningtvättslagen som trädde i kraft 3.7.2017 bygger på riskbaserad bedömning. Målet med riskbaserad bedömning är att både rapporteringsskyldigas och övervakarnas resurser riktas på ett effektivt sätt med tanke på bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Riskbaserad bedömning styr bekämpningsåtgärderna mot penningtvätt och finansiering av terrorism allt från övernationell nivå till de enskilda rapporteringsskyldiga.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism följs i hela landet. Mera information om tillsynen av penningtvättslagen finns på adressen https://www.avi.fi/web/avi/rahanpesulain-valvonta.

Ytterligare information:

Timo Aalto, överinspektör, tfn 0295 016 156
Viivi Jantunen, överinspektör, tfn 0295 016 309
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad

GENVÄGAR