Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Hur skapar man sundare offentliga lokaler? Det regionala evenemanget Sunda lokaler hålls i Helsingfors 11.3

Södra Finland

Vad är sund inomhusluft i en lokal? Hur kan myndigheterna och olika organisationer samarbeta för att utveckla lokalerna?

Välkommen till en regional workshop för programmet Sunda lokaler 2028 som hålls i Helsingfors, Tripla, onsdag 11.3. Evenemangets förmiddag består av olika informationsfyllda anföranden ur olika synvinklar, och workshoppen är på eftermiddagen.

Representanter för media är välkomna att följa med under förmiddagen på Sokos Hotel Tripla 11.3 kl. 9–11.30. Mot slutet av förmiddagens anföranden är det kl. 11.30–12 möjligt att intervjua projektledare Katja Outinen från statsrådets kansli och konsultativ tjänsteman Vesa Pekkola från social- och hälsovårdsministeriet. Outinen är projektledare för programmet Sunda lokaler 2028 och Pekkola är social- och hälsovårdsministeriets representant i programmets sekretariat.

Målet med programmet Sunda lokaler 2028 är att göra offentliga byggnader sundare och effektivisera vården och rehabiliteringen av alla som lider av dåligt inomhusklimat.  Under den tioåriga programperioden kommer man att etablera en ny förebyggande praxis inom fastighetsskötsel. Denna praxis innebär att byggnadernas skick, ändamålsenlighet och användarnas erfarenheter kontrolleras och utvärderas regelbundet.

Ett av målen för programmet är att utveckla en verksamhetsmodell för Sunda lokaler i samarbete med kommunerna och regionförvaltningsverken. Med hjälp av verksamhetsmodellen strävar man efter att främja byggnadernas hälsa och säkerhet samt användarnas nöjdhet.

Utvecklingen av verksamhetsmodellen sker genom att ordna regionala workshoppar, och det evenemang som hålls 11.3 är ett av dem. Evenemangen riktas till kommunernas beslutsfattare, tjänsteinnehavare och anställda som i sitt arbete stöter på teman och problem som gäller inomhusluften, till exempel anställda inom fastighetsunderhåll, undervisningsväsendet, miljöhälsovården eller arbetarskyddet.

Evenemanget i Helsingfors hålls på finska. Ett tvåspråkigt evenemang hålls i Vasa 24.3. Programmet för evenemanget i Vasa

Program:

8.30 Morgonkaffe och anmälan

9.00 Regionförvaltningsverkets anförande, Merja Ekqvist, överdirektör, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

9.15 Sunda lokaler 2028-programmets hälsning

9.30–11.30 Anföranden

  • Arbetarskyddsmyndighetens roll och olika aktörers ansvar i frågor om inomhusluft på arbetsplatser, Sirkku Lehtimäki, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
  • Tillsammans för barnen – ett konstruktivt samarbete mellan hem och skola, Ulla Siimes, Finlands föräldraförbund
  • Inomhusluften hanteras med gott samarbete – erfarenheter från Borgå, Jaakko Jalonen, styrelsens ordförande och Marko Liljeström, Borgås samarbetsgrupp för inomhusluft
  • Kommunikation om inomhusluft – Helsingfors stads erfarenheter, Anna Saarinen, Anni Turunen och Petra Heinola, Helsingfors stad
  • Uppföljning och utveckling av vård och underhåll, Taneli Kalliokoski, Esbo stad

Mer information om Sunda lokaler 2028-programmet; Twitter: @TerveetTilat

Ytterligare uppgifter

Om evenemangets innehåll:

överinspektör inom miljöhälsovården Tomi Kekki, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 0295 016 117, fornamn.efternamn@avi.fi
projektdirektör Katja Outinen, statsrådets kansli, tfn 0295 161 156, fornamn.efternamn@vnk.fi
konsultativ tjänsteman Vesa Pekkola, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 282, fornamn.efternamn@stm.fi

För medias eventuella förhandsförfrågningar/anmälningar:

regional kommunikationschef Johanna Koskela, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, tfn 0295 016 131, fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad