Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Säsongen för skogsbrandflygningar har börjat – terrängen är exceptionellt torr i en del av landet

Årets första skogsbrandflygning utfördes under vecka 17 i Egentliga Finland. Enligt väderprognoserna utvidgas flygningarna den närmaste tiden också till andra landskap på västkusten. Dessa är Satakunta, Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten och Birkaland.


Skogsbrandflygningarna utförs normalt under perioden 1.5–31.8 men de kan undantagsvis inledas redan i april och avslutas i september. I år har flygningarna inletts därför att terrängen har varit exceptionellt torr i en del av landet. Enligt brandväsendets resurs- och olycksstatistik var antalet terrängbränder ungefär 300 i april. I april i fjol var antalet 87. Som terrängbränder klassificeras bland annat skogsbränder, gräsbränder och bränder på torvproduktionsområden.

Skogsbrandflygningarna täcker hela Finland och avsikten med spaningsverksamheten är att förhindra terrängbränder att växa sig stora tack vare att de upptäcks i tid. År 2018 var ett rekordår för spaningsverksamheten, eftersom sammanlagt 1407 flygningar genomfördes. Under flygningarna observerades 376 bränder och räddningsväsendets enheter handleddes 116 gånger.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland har som uppgift att ordna skogsbrandsflygningarna i Finland. Flygningarna utförs längs 22 rutter som täcker hela Finland.


Mera information: räddningsöverinspektör Mika Kurvinen, tfn 0503961234.

 


Uppdaterad