Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Vid spaningsflygningar upptäcks markbränder från luften

Spaningar efter skogsbränder med flygplan görs över hela Finland för att förhindra omfattande markbränder genom att upptäcka dem i tid. Till markbränder räknas bl.a. skogsbränder, gräsbränder och bränder på torvproduktionsområden. 

I år inleddes spaningsflygningarna i april och har under sommarens lopp expanderat från Södra Finland till Norra Österbotten. Fram till och med slutet av juni har det gjorts 206 flygningar. Bränder upptäcktes 53 gånger och 16 gånger vägleddes räddningsväsendets enheter till platsen. Under motsvarande tid i fjol, som var ett exceptionellt år, hade det redan gjorts över 900 flygningar.

Flygplan och rök.
Hög rök, foto Jouko Anttila

Flygningarna genomförs när Meteorologiska institutets skogsbrandsindex överstiger 4,1 eller 4,3. När indexet stiger till över 5,4 flygs rutten två gånger per dag.

Vid behov görs också kontrollflygningar av oklara rökobservationer.

Flygplanen används också till andra spanings- och ledningsuppgifter inom räddningsväsendet. Sådana uppgifter kan exempelvis vara ledningsflygningar för släckningsarbete där en eller flera släckningshelikoptrar deltar.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland ansvarar för att ordna spaningsflygningar efter skogsbränder i hela Finland. Flygningarna genomförs normalt under perioden 1.5–31.8, men kan undantagsvis inledas redan i april och avslutas i september. Spaningsflygningarna görs över hela Finland på 22 rutter och genomförs vanligtvis av lokala flygklubbar eller av flygbolag.

Flygrutter 2019, Regionförvaltningsverket i Norra Finland (pdf, 372 kb) 

Ytterligare information
räddningsöverinspektör Mika Kurvinen, tfn 295 017 590 


Uppdaterad