Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Många skogsbrandsflygningar också i år

Det har varit ett intensivt år för skogsbrandsflygningarnas del. Fram till medlet av augusti har det gjorts över 700 spaningsflygningar. Under flygningarna upptäckte man 162 bränder, varav 139 markbränder. Räddningsväsendets enheter har fått vägvisning till brandplatsen 43 gånger. Största delen av flygningarna gjordes i år i månadsskiftet juli-augusti. Då genomfördes det två flygningar per dag runtom i Finland.

Skogsbrand.

Foto 1 Jouko Anttila

Spaning efter skogsbränder sker med flygplan och flygningarna görs över hela Finland. Syftet är upptäcka markbränder i tid och på så sätt förhindra att de sprider sig. Till markbränder räknas bl.a. skogsbränder, gräsbränder och bränder på torvproduktionsområden. 

Flygningarna tryggades i år genom att inrikesministeriet beviljade ett tilläggsanslag på 400 000 euro. Det årliga anslaget på 500 000 euro har inte räckt till för att täcka kostnaderna för flygverksamheten.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland ansvarar för att ordna spaningsflygningar efter skogsbränder i hela Finland. Flygningarna sker normalt under perioden 1.5.–31.8, men kan undantagsvis inledas redan i april och avslutas i september. Spaningsflygningarna görs över hela Finland på 22 rutter och sköts vanligtvis av lokala flygklubbar eller av flygbolag.

Ytterligare information:
räddningsöverinspektör Mika Kurvinen, tfn 050 3961 234
fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad