Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Flygspaning efter skogsbränder fick tilläggsanslag

Flygspaning efter skogsbränder är övervakning som görs med flygplan för att upptäcka markbränder. Flygningarna görs över hela Finland. Syftet är upptäcka markbränder i tid och på så sätt förhindra att de sprider sig. Till markbränder räknas bl.a. skogsbränder, gräsbränder och bränder på torvproduktionsområden. 

Det har gjorts många flygningar på grund av torkan under början av sommaren och många markbränder har upptäckts. Antalet flygningar har ökat mot slutet av juni. På flera rutter har man gjort två flygningar per dag utgående från skogsbrandsindex. Skogsbrandsindexet används för att bedöma hur torr terrängen är. När indexet stiger ökar risken för markbränder. Fram till slutet av juni har det gjorts 557 flygningar och upptäckts 167 bränder. Räddningsväsendets enheter har fått vägvisning till brandplatsen 32 gånger. Arealen på de områden där bränder upptäckts har varit från några kvadratmeter till flera hektar.

Verksamheten har beviljats tilläggsanslag. Flygningarna tryggades i år genom att inrikesministeriet beviljade ett tilläggsanslag på 500 000 euro. Det årliga anslaget på 500 000 euro som beviljats tidigare har inte räckt till för att täcka kostnaderna för flygverksamheten.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland ansvarar för att ordna spaningsflygningar efter skogsbränder i hela Finland. Flygningarna sker normalt under perioden 1.5 - 31.8, men kan undantagsvis inledas redan i april och avslutas i september. Spaningsflygningarna görs i hela Finland på 22 rutter och serviceproducenten är vanligen en lokal flygklubb eller ett flygbolag.

Mer information:
räddningsöverinspektör Mika Kurvinen, tfn 0503961234
fornamn.efternamn@rfv.fi

 

 


Uppdaterad