Pressmeddelanden 2017

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2017. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2017

Magistraternas tjänster via Magistraten på nätet

Magistraternas strategi för 2016 - 2019 är "en digital magistrat som betjänar interaktivt". I enlighet med  strategin har magistraterna introducerat en elektronisk service, Magistraten på nätet. Genom tjänsten kan klienterna sköta sitt ärende enkelt via en digital servicekanal. Som stöd för tjänsten finns även telefon- och chat-rådgivning. Stödtjänsten är tillgänglig under vardagar kl. 9.00 - 16.15.

Nya tjänster öppnades i början av 2017

För tillfället kan klienter via Magistraten på nätet elektroniskt anmäla om personer som är i behov av intressebevakning och ansöka om tillstånd för privata intressebevakares vanligaste rättshandlingar som är betydande ur huvudmannens synvinkel, så som pantsättning av egendom och försäljning av skog eller mark. Dessutom kan man via Magistraten på nätet ansöka om europeiskt arvsintyg med vilket arvingarna, testamentsexekutorer och dödsboförvaltare kan intyga sin ställning och sina befogenheter i en annan EU-medlemsstat.

Magistratens service och verksamhet utvecklas genom att öka interaktionen och i högra grad utnyttja digitalisering. Tillgången till tjänsterna underlättas dessutom genom att man i ännu högre grad än tidigare ägnar uppmärksamhet åt klienternas behov, styr ärendehanteringen och involverar klienterna i utvecklingen av tjänsterna. Serviceutbudet på Magistraten på nätet kommer att utvidgas under åren 2017 – 2018. Målet är att erbjuda klienterna allt fler elektroniska tjänster, exempelvis mera tjänster inom förmyndarverksamhet och dessutom person-, familje- och arvsrättsliga tjänster.

Magistraten på nätet hittar du på adressen

https://asiointi.maistraatti.fi/

Ytterligare information
överinspektör Pekka Kortelainen, tfn 0295 016 549
projektchef Antti Lahtela, tfn 0295 016 878
fornamn.efternamn@rfv.fi, Regionförvaltningsverket i Östra Finland

 


Uppdaterad