Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Tillståndskunderna är speciellt nöjda med kundservicen

Regionförvaltningsverken gjorde 17.12.2018–15.3.2019 en kundundersökning om tillståndsservicen vid ansvarsområdet för basservice, rättsskydd och tillstånd. Tillståndsservicens kunder var speciellt nöjda med sakkunnigheten hos regionförvaltningsverkens tjänstemän. Vi fick 298 svar på enkäten som skickades per e-post.

I sakkunnigheten hos regionförvaltningsverkens tjänstemän uppskattade kunderna särskilt kännedomen om lagar och bestämmelser och kundrådgivningen. Tydligheten och begripligheten i regionförvaltningsverkets tillståndsbeslut, registreringsbeslut och anmälan fick medelvärdet 3,96 och tillståndsansökningsblanketten 3.68.

Regionförvaltningsverkens webbsidor och anvisningarna för blanketterna fick medelvärdet 3,67 och tillståndsservicens snabbhet 3,61.

Bild 1. Kundernas bedömningar om tillståndsservicen

Graf: Kundernas bedömning

 

Tillståndsservicens kunder var särskilt nöjda med sakkunnigheten hos regionförvaltningsverkens tjänstemän (medelvärde 4.24). Servicen ansågs dessutom vara vänlig (4,14) och vägledningen i tillståndsärenden tillräcklig (4.09).

Kunderna motiverade vänlig service med exempelvis klara anvisningar och smidig service. De uppskattade regionförvaltningsverkens tjänstemäns rådgivning och kunnighet i sakfrågor. Kunderna förväntade sig tjänstemännens stöd vid tolkningen och tillämpningen av lagar och anvisningar. Kunderna värdesatte särskilt tjänstemännens sakkunnighet och förmåga att vägleda kunderna.    

Kunderna önskade sig mindre komplicerade blanketter

Av enheterna inom ansvarsområdet basservice, rättsskydd och tillstånd fick vi flest svar angående hälso- och sjukvården, socialvården, alkoholförvaltningen och näringstillsynen.  I regel skötte kunderna sina tillståndsärenden per e-post (47 %) och per telefon (25 %).

Enligt kunderna bör vi utveckla webbsidornas användbarhet och informationsförmedling samt öka antalet e-tjänster. Kunderna gav regionförvaltningsverkens tillståndsservice ett gott skolvitsord, 8.21. I jämförelsen mellan regionförvaltningsverken tog Regionförvaltningsverket i Östra Finland första plats, gratulerar till en fin prestation!

Bild 2. Kundernas helhetsbedömning av tillståndsservicen

Graf: Helhetsomdöme

Kundernas erfarenheter av tillståndsservicen och av att uträtta ärendena ger viktig information för utvecklingen av regionförvaltningsverkens funktioner.

Vi tackar alla som deltog i kundundersökningen.

 

Ytterligare information: överinspektör Jarkko Yliruka, tfn 0295 016 219, Regionförvaltningsverket i Södra Finland, fornamn.efternamn(at)rfv.fi

 


Uppdaterad