Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Luottamuksen rakentaminen on yksi olennainen tekijä sisäilmaongelmien kokonaisvaltaisessa hoitamisessa - ylijohtaja Sirkka Jakonen 17.4.2018 Kuopiossa

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Sirkka Jakosen avaussanat 17.4.2018 "Terveiden tilojen vuosikymmen" -asiantuntijaseminaarissa Kuopiossa.

Suomessa on virallisten arvioiden mukaan noin 800 000 sisäilmahaitoille altistunutta ihmistä. Kyse on siis mittavasta kansanterveydellisestä ja kansantaloudellisesta haasteesta, totesi Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Sirkka Jakonen avatessaan 17.4.2018  Kuopiossa asiantuntijaseminaarin "Terveiden tilojen vuosikymmen Itä-Suomessa".

Sisäilmaongelmat näkyvät myös Itä-Suomen aluehallintoviraston valvontatyössä niin työsuojelussa, opetustoimen kuin sosiaali- ja terveydenhuollonkin valvonnassa. Kansalaiset ja työntekijät ottavat yhteyttä valvovaan viranomaiseen, kantelevat asioiden hoidosta tai sisäilma-asiat tulevat esille tarkastuskäynneillä. Rakennuksia on asetettu jopa käyttökieltoon. Aluehallintovirasto on viime vuosina laatinut menettelytapaohjeet avuksi kuntien toimijoille niin koulujen ja oppilaitosten kuin sote-kiinteistöjenkin sisäilma-asioiden käsittelyprosessiin. Linkit näihin julkaisuihin löytyvät tämän seminaarin materiaaleista aluehallintovirastojen verkkosivuilta. (http://www.avi.fi/web/avi/terveettilat)

Pääministeri Juha Sipilä asetti viime syksynä hankeryhmän valmistelemaan Terveiden tilojen vuosikymmen -toimenpideohjelman. Tavoitteena hankkeella on julkisiin tiloihin liittyvän terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Tätä työtä tukemaan tarvitaan myös kiinteistön omistajien sekä palvelun tarjoajien strategisia toimia, palvelutarpeiden tarkastelua ja -verkostojen tarkoituksenmukaista suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa. Tässä työssä tarvitaan yhteiskunnan yleisten voimavarojen ja resurssien tehokkaan käytön lisäksi myös yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä - siis meitä kaikkia. Toimenpideohjelman ja hyvien käytäntöjen jalkautumisen avaintekijä on laaja-alainen yhteistyö.

"Terveiden tilojen vuosikymmen" pureutuu myös tähän ongelmaan pyrkien kehittämään terveysvaikutuksiin liittyviä viestintätaitoja tosiasiapohjaiseksi, avoimeksi, vuorovaikutteiseksi ja huolta vähentäväksi sekä yhdenmukaiseksi eri ammattiryhmien kesken. Lisäksi viestinnällä halutaan edistää tutkitun tiedon jakamista väestölle sisäilmaan liittyvien riskien hahmottamiseksi ja tarpeettomien pelkojen vähentämiseksi. Avoimella ja vuorovaikutteisella viestinnällä voidaan vähentää epätietoi-suutta ja huhuja sekä rakentaa luottamusta. Luottamuksen rakentaminen onkin yksi olennainen tekijä sisäilmaongelmien kokonaisvaltaisessa hoitamisessa, kannusti Sirkka Jakonen avoimeen sekä laaja-alaiseen yhteistyöhön.

Toivotan meille vuorovaikutteista seminaaria. Järjestäjinä olemme pyrkineet luomaan seminaariin vuorovaikutteisuutta myös digitaalisin keinoin. Toivon mukaan jo tänään voimme hahmotella seu-raavia askelmerkkejä, miten poikkihallinnollisella yhteistyöllä etenemme kohti terveitä ja turvallisia tiloja täällä Itä-Suomessa, toivotti Sirkka Jakonen osallistujat tervetulleiksi tilaisuuteen.

Ylijohtaja Sirkka Jakosen puhe kokonaisuudessaan (pdf)

Lisätietoja
ylijohtaja Sirkka Jakonen, p. 0295 016 900, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Uppdaterad