Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Naturprodukter och kosttillskott marknadsförs med bristfälliga prisuppgifter

Regionförvaltningsverken gjorde under april–maj en granskning av webbplatser och Facebook-sidor (nedan webbplatser) tillhörande 246 företag som säljer naturprodukter och kosttillskott samt av tryckt marknadsföring inom branschen. Granskningen omfattade företag eller butiker som ingår i fyra kedjor och 86 självständiga aktörer. På webbplatserna observerades prisinformationen samt eventuell vilseledande marknadsföring i form av falska hälsopåståenden.

En rapport om granskningen skickades till Konkurrens- och konsumentverket, eftersom övervakningen av prismärkning ingår i både regionförvaltningsverkens och konsumentombudsmannens uppgifter. Konsumenterna har rätt att få information om produkternas totalpris i förväg för att kunna veta vad de förbinder sig till. En tydlig prismärkning är också en fördel för försäljaren, eftersom oklar prisinformation leder till att många köpbeslut aldrig tas. Det är viktigt att konsumenterna kan jämföra priset på produkterna. Jämförelsen skapar sund konkurrens på marknaden, och därför måste till exempel även kilo- och literpriserna meddelas enligt lagen. Exempel på eventuell vilseledande marknadsföring i form av falska hälsopåståenden samlades in under granskningen och skickades till Livsmedelsverket.

Totalpriset meddelades inte tydligt

Företag som saluför specificerade konsumtionsnyttigheter ska enligt konsumentskyddslagen meddela totalpriset på produkten. I totalpriset ingår bland annat skatter, porto och leveranskostnader. Hos en av kedjorna och cirka 23,5 procent av de självständiga aktörer som hade en nätbutik meddelades totalpriset på produkterna inte eller totalpriset framgick inte utan att först logga in på företagets webbplats eller ge sina kontaktuppgifter till företaget.

Brister i meddelande av jämförpris

Utifrån de samlade uppgifterna marknadsfördes naturprodukter och kosttillskott med bristfällig information. Hos två kedjor och 86 procent av de självständiga aktörer som hade prisinformation på sina webbplatser observerades brister i meddelande av jämförpriser. Enligt förordningen om prisinformation ska jämförpriset, dvs. pris per kilo eller liter, anges i vikt eller volym för produkter i färdigförpackningar med ett innehåll som är minst 50 g eller 50 ml.

Även hos de företag som huvudsakligen hade meddelat priset enligt förordningen om prisinformation fanns brister i jämförpriser på produkter som säljs som tabletter eller piller. Även för de produkter som säljs som tabletter eller piller ska jämförpriset meddelas, dvs. pris per kilo.

Produkter marknadsfördes med hälsopåståenden som saknar täckning

Livsmedelsverket granskade regionförvaltningsverkets exempel gällande eventuella hälsopåståenden om kosttillskott. Exempel samlades in endast på en del av de produkter som säljs på webbplatserna. Bland materialet hittades dock marknadsföring som strider mot livsmedelslagstiftningen, såsom medicinska påståenden, avskräckande av konsumenter samt icke godkända hälsopåståenden.

Exemplen från granskningen representerar en liten del av de produkter som säljs på webbplatserna, men av det insamlade materialet framgick att företag som säljer kosttillskott brister i marknadsföringen på grund av felaktiga hälsopåståenden. På grund av det begränsade materialet går det inte att bedöma hur omfattande den vilseledande marknadsföringen är på branschens webbsidor.
 

Mer information:
inspektör Nina Jokinen, tfn 0295 016 413


Uppdaterad