Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Aktiv övervakning av hittegodsbyråerna - kunder ska inte betala överpris för hittegods

Runt om i Finland tar privata hittegodsbyråer hand om en stor mängd föremål som har glömts på offentliga platser. Regionförvaltningsverket beviljar tillstånd för hittegodsbyråerna och sköter om att verksamheten är lagenlig.

Många av oss blir någon gång kund hos en hittegodsbyrå. Privata hittegodsbyråer tar hand om finländarnas hittegods, men inte alls alla, för vissa hittegods ansvarar polisen för. Det är bra att veta var man ska höra sig för om man har tappat bort något.

– Hittegodsbyråernas uppgifter bestäms i hittegodslagen: de tar hand om så kallade inlämningsfynd. Som inlämningsfynd räknas hittegods som tas om hand i exempelvis fortskaffningsmedel i allmän trafik, i affärslokaler, på sjukhus, i idrottshallar eller stationer för allmän trafik. Det är däremot polisen som ansvarar för föremål som hittas på exempelvis en gata eller busshållplats, förtydligar överinspektör Heidi Turpela från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Regionförvaltningsverket beviljar tillstånden för att bedriva hittegodsbyråer och för ett register över tillstånden i Finland. Regionförvaltningsverket övervakar dessutom att verksamheten är lagenlig. I Finland finns för tillfället 29 hittegodsbyråer. Årligen kommer det in högst några nya tillståndsansökningar.

Missförhållandena gäller vanligen avgifterna som tas ut av kunden

Omhändertagandet av hittegods är ansvarsfull verksamhet. Regionförvaltningsverket ingriper i hittegodsbyråns verksamhet som försummelser upptäcks.

– Typiska missförhållanden i hittegodsbyråerna gäller de kostnader för förvaringen som tas ut av kunderna. Föremålets ägare är skyldig att ersätta kostnaderna för hanteringen av hittegodset men kostnaderna ska grunda sig på föremålets gängse värde. Hittegodsbyrån kan inte kräva ett större belopp som förvaringskostnad än vad som är bestämt i lagen, berättar Heidi Turpela.

I hittegodsförordningen bestäms att den ersättning som kunden betalar är 5 procent av föremålets gängse värde, dock högst 17 euro. Om kostnaderna som hittegodset gett upphov till är mindre än 4 euro behöver de inte drivas in av kunden.

Vid sådana fall där försummelser upptäcks kan regionförvaltningsverket uppmana hittegodsbyrån att rätta till verksamheten inom en utsatt tid. I allvarliga fall kan verksamheten förbjudas helt eller delvis på bestämd tid. Regionförvaltningsverket kan förelägga vite för att förbudet eller uppmaningen ska följas. Om en hittegodsbyrå i strid med hittegodslagen saknar tillstånd för verksamheten förbjuder regionförvaltningsverket verksamheten. Om hittegodsbyråns verksamhet upphör ska den överlåta de omhändertagna föremålen till polisen.

Regionförvaltningsverket övervakar många näringsgrenar

Regionförvaltningsverket ansvarar för övervakningen av flera olika näringsidkares verksamhet. Bland dem ingår också hittegodsbyråerna. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland beviljar centralt tillstånden för att bedriva hittegodsbyråer runt om i Finland.

Läs mer om tillstånden och tillsynen av hittegodsbyråerna på våra webbsidor.

Mer information:

överinspektör Heidi Turpela, tfn 0295 0186 24
fornamn.efternamn@rfv.fi
regionförvaltningsverket


Uppdaterad