Pressmeddelanden 2016

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2016. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2016

Spetsprojektet Skolan i rörelse får 580 000 euro av regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

(Sydvästra Finland)

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har delat ut 580 000 euro i understöd för spetsprojektet Skolan i rörelse på Egentliga Finlands och Satakuntas område. Understöd ansöktes för totalt 27 utvecklingsprojekt och kunde beviljas för 23 projekt.

Med understöden stöder man Skolan i rörelse-utvecklingsprojekt där målet är att barnen ska röra på sig mera under skoldagen. Målet med Skolan i rörelse-verksamheten är en aktiv och trivsam skoldag under vilken varje grundskoleelev rör på sig minst en timme. Centrala åtgärder är exempelvis att öka lärarnas och elevernas kompetens och delaktighet, att fullskaligt utnyttja funktionella undervisningsmetoder, att utveckla en motionsinspirerande miljö och utnyttja den under rasterna och i undervisningen i olika läroämnen.

Programmet Skolan i rörelse har som mål att befästa en motionsinspirerande verksamhetskultur i alla skolor och därför poängterades vid beviljandet av understöden dessutom kommunens egna satsningar och en långsiktig och planmässig finansiell grund för motionsinspirerande åtgärder.

Understöd beviljades till följande kommunala projekt:

S:t Karins stad 20 000 €
Kimitoöns kommun 6 000 €
Koskis kommun 3 000 €
Laitila stad 3 000 €
Lundo kommun 14 000 €
Masku kommun 5 000 €
Virmo kommun 14 000 €
Nådendal stad 8 000 €
Pargas stad (utbildning på finska) 6 000 €
Pargas stad (utbildning på svenska) 7 000 €
Reso stad 20 000 €
Rusko kommun 5 000 €
Salo stad 12 000 €
Tövsala kommun 10 000 €
Åbo stad 344 000 €
Nystads stad 10 000 €
Eura kommun 6 000 euroa
Kumo stad 8 000 €
Sastmola kommun 4 000 €
Nakkila kommun 14 000 €
Björneborgs stad 52 000 €
Åbo universitet/ Rauman normaalikoulu 2 000 €

Säkylä kommun 7 000 €

 

Ytterligare information: överinspektör Keijo Kuusela, tfn 0295 018 304  


Uppdaterad