Pressmeddelanden 2017

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland fördelade 55 000 euro till ungdomsinformation och -rådgivning samt digitalt ungdomsarbete i Satakunda och Egentliga Finland


Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland   har den 16.5.2017 fördelat 55 000 euro ungdomsinformation och -rådgivning samt digitalt ungdomsarbete i Satakunda och Egentliga Finland.  Regionsförvaltningsverket fördelade understödet för första gången i år. Fyra organisationer erhöll understöd. Med understödet utvecklar man ungdomsinformation och rådgivning samt digitalt ungdomsarbete i flera regioner i Sydvästra Finland.

Ungas informations och rådgivningsverksamhet är enligt ungdomslagen en del av det kommunala ungdomsarbetet. Undervisnings- och kulturministeriets målsättning är att alla unga skall omfattas av denna verksamhet. I Ungas informations och rådgivningsverksamhet ger man kvalitativ, pålitlig och avgiftsfri vägledning till unga i olika frågor som berör de ungas liv. På så sätt stöder verksamheten de ungas utveckling och stärker deras delaktighet och levnadskontroll. Centralt är att de unga deltar utvecklandet av innehållet samt mångsektorellt samarbete. I Sydvästra Finland är denna verksamhetsform sämst utvecklad av alla regioner. Nu skulle de behövas ett bättre samarbete mellan kommunerna för att ministeriets och regionförvaltningsverkets målsättning skall kunna uppfyllas för sydvästra Finlands del.

Med digitalt ungdomsarbete avses i detta sammanhang olika tjänster, metoder och verksamhetsformer inom ungdomsarbetet som utnyttjar digitala tekniker och medier. I projektet kan digitaliseringen utnyttjas på olika sätt som innehåll, redskap, verksamhet samt verksamhetsmiljö.
 

Understöd erhöll följande:

Kommun

Projektets namn

Understöd €

Kankaanpää

Digiloikka nuorisotyöhön!

22 000

Pori

Jeesari.nuokka.fi

26 000

Lieto

Liedon "Kiertävää nuorisotiedotusta" -jatkohanke

2 000

Loimaa

Pelissä elämänhallinta 3.0

5 000

Sammanlagt

Sydvästra Finland

55 000

 

Mera information
överinspektör för ungdomsväsendet Erik Häggman, tfn 0400 158 844
fornamn.eternamn@rfv.fi


Uppdaterad

GENVÄGAR