Pressmeddelanden 2017

Två livräddningsmedaljer till Sydvästra Finland

Sydvästra Finland

Överdirektör Mikael Luukanen överräcker av republikens president förlänade livräddningsmedaljer tisdagen den 8 augusti kl. 13.00 vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland i Åbo, adress Självständighetsplan 2, Landshövdingens representationslokal, vån. 4.

Medaljmottagare:

Anna Sofia Airo (Åbo), motivering: räddning ur Aura ån
Ali Rezgi (Åbo), motivering: gick emellan i en knivhuggning

Livräddningsmedaljen är ett erkännande för ett synnerligen modigt eller rådigt ingripande eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.
 

Ytterligare information
räddningsinspektör Pirjo Tuominen, tfn 0295 018 063
fornamn.efternamn@avi.fi
RFV i Sydvästra Finland


Uppdaterad

GENVÄGAR