Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Totalreformen av alkohollagstiftningen – infotillfällen i de österbottniska landskapen v. 8

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ordnar två infotillfällen om totalreformen av alkohollagstiftningen. Man kan delta endera i tillfället i Seinäjoki eller i Vasa. Tillfället i Vasa är tillsvidare det enda svenskspråkiga tillfället i hela landet och man kan också följa med det live över nätet. Anmälning senast 19.2.2018 till båda tillfällena via länken nedan.

Onsdag 21.2.2018 kl. 12.00 - 15.00, Törnävä-salen, Utbildningscentret Sedu, Törnäväntie 24, 60200 Seinäjoki (på finska)

Torsdag 22.2.2018 kl. 12.00 - 15.00, Vasa yrkeshögskola (Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK), auditorium C1146, Wolffskavägen 30, 65200 Vasa (på svenska)

Tillfället 22.2. sänds direkt över nätet och spelas in: https://avi.adobeconnect.com/alkoinfo/

Programmet är detsamma på båda orterna:

12.00             Tillfället öppnas

12.10             Ändringar i lagstiftningen gällande detaljhandel och marknadsföring

Alkohollagens allmänna innehåll och tolkning

                      Hur ansöka om detaljhandelstillstånd och hur behandlas ansökan

12.50             Diskussion och frågor angående detaljhandel

13.10             Kaffepaus

13.25             Ändringar i lagstiftningen gällande servering och marknadsföring

Alkohollagens allmänna innehåll och tolkning

 Hur ansöka om serveringstillstånd och hur behandlas ansökan

14.05             Diskussion och frågor angående servering

14.20             Att övervaka ordningen i restauranger

14.35             Diskussion och frågor

15.00             Tillfället avslutas

Föreläsarnas material kan fås på regionförvaltningsverkets och Valviras hemsidor efter tillfället och kan hämtas därifrån på adressen www.avi.fi -> Evenemang och utbildning. Även det finskspråkiga infotillfället som ordnas 13.2.2018 i Tammerfors finns att se.

Vanliga frågor (på finska)

http://www.valvira.fi/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset-alkoholilain-uudistuksesta

Tilläggsinformation:

Johanna Holmäng-Jaskari, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 809, johanna.holmang-jaskari@rfv.fi

 


Uppdaterad