Pressmeddelanden 2018

Totalreformen av alkohollagstiftningen – infotillfällen i de österbottniska landskapen v. 8

Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ordnar två infotillfällen om totalreformen av alkohollagstiftningen. Man kan delta endera i tillfället i Seinäjoki eller i Vasa. Tillfället i Vasa är tillsvidare det enda svenskspråkiga tillfället i hela landet och man kan också följa med det live över nätet. Anmälning senast 19.2.2018 till båda tillfällena via länken nedan.

Onsdag 21.2.2018 kl. 12.00 - 15.00, Törnävä-salen, Utbildningscentret Sedu, Törnäväntie 24, 60200 Seinäjoki (på finska)

Torsdag 22.2.2018 kl. 12.00 - 15.00, Vasa yrkeshögskola (Vaasan ammattikorkeakoulu VAMK), auditorium C1146, Wolffskavägen 30, 65200 Vasa (på svenska)

Tillfället 22.2. sänds direkt över nätet och spelas in: https://avi.adobeconnect.com/alkoinfo/

Programmet är detsamma på båda orterna:

12.00             Tillfället öppnas

12.10             Ändringar i lagstiftningen gällande detaljhandel och marknadsföring

Alkohollagens allmänna innehåll och tolkning

                      Hur ansöka om detaljhandelstillstånd och hur behandlas ansökan

12.50             Diskussion och frågor angående detaljhandel

13.10             Kaffepaus

13.25             Ändringar i lagstiftningen gällande servering och marknadsföring

Alkohollagens allmänna innehåll och tolkning

 Hur ansöka om serveringstillstånd och hur behandlas ansökan

14.05             Diskussion och frågor angående servering

14.20             Att övervaka ordningen i restauranger

14.35             Diskussion och frågor

15.00             Tillfället avslutas

Föreläsarnas material kan fås på regionförvaltningsverkets och Valviras hemsidor efter tillfället och kan hämtas därifrån på adressen www.avi.fi -> Evenemang och utbildning. Även det finskspråkiga infotillfället som ordnas 13.2.2018 i Tammerfors finns att se.

Vanliga frågor (på finska)

http://www.valvira.fi/alkoholi/usein-kysytyt-kysymykset-alkoholilain-uudistuksesta

Tilläggsinformation:

Johanna Holmäng-Jaskari, överinspektör, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, tfn 0295 018 809, johanna.holmang-jaskari@rfv.fi

 


Uppdaterad

GENVÄGAR