Pressmeddelanden 2017

Aktivare skoldagar för barn och unga:
Över tre miljoner euro för utvecklingsprojekten i programmet Skolan i rörelse

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat sammanlagt 3 068 000 euro utvecklingsbidrag för programmet Skolan i rörelse för läsåret 2017–2018. Grundskoleprojekten fick 2 262 000 euro och andra stadiets projekt 806 000 euro. Understöd beviljades för 60 grundskoleprojekt och 15 andra stadiets projekt. De totala uppskattade kostnaderna i ansökningarna uppgick sammanlagt till nästan 7,5 miljoner euro. Bidragsmottagare är kommuner, utbildningssamkommuner och privata utbildningsanordnare.

Syftet med utvecklingsbidraget är att i grundskolorna och på andra stadiet stöda viktiga åtgärder och uppnåendet av målsättningarna i programmet Skolan i rörelse.

Målet med Skolan i rörelse är aktiva och trivsamma skoldagar. Målsättningen är att varje grundskoleelev ska röra på sig minst en timme om dagen. Varje skola kan genomföra skoldagen i rörelse på sitt eget sätt. Fokus ligger på elevernas delaktighet, främjandet av inlärning samt mera motion och mindre sittande. I besluten beaktades hur mångsidiga projekten var och förutsättningarna för en aktivare verksamhetskultur i skolorna.

Syftet med utvecklingsbidraget för andra stadiet är att öka elevernas fysiska aktivitet och främja studieförmågan genom att utveckla studiesamfund som stöder aktivitet och aktiva studiedagar.

Till experimentprojekt för andra stadiet valdes 50 i hela landet, av vilka 15 finns på Södra Finlands område.


Förteckning över bidragsmottagare:
Grundskoleprojekt, (PDF)
Projekt på andra stadiet, (PDF)


Ytterligare information:
överinspektör Kristian Åbacka, tfn 0295 016 537
chef för kulturenheten Sanna Puura, tfn 0295 016 561
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV Södra Finland

 

 

 

 


Uppdaterad

GENVÄGAR