Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Idrottsföreningar kan söka specialunderstöd för att ordna digital och distanshandledning senast den 14 maj

Idrotts- och motionsföreningar kan söka specialunderstöd hos regionförvaltningsverket för sådan verksamhet som de ordnar under den tid som begränsningarna på grund av coronavirusepidemin är i kraft. Föreningar kan söka understöd till att exempelvis genom handledning på distans eller digitalt trygga tillgången till tjänsterna och verksamheten då verksamheten inte har kunnat ordnas som vanligt på grund av begränsningarna. Understöd kan sökas för verksamhet som ordnas under perioden 1.3−31.5.2020.

Ansökan om understöd görs i regionförvaltningens e-tjänst. Ansökningstiden går ut den 14 maj 2020 kl. 16.15. Understödet kan sökas av lokala motions- och idrottsföreningar som är registrerade föreningar. Målet är att fatta besluten om vilka som får understöd senast i mitten av juni.

Coronavirusepidemin har försvårat och kommer att försvåra verksamheten i lokala motions- och idrottsföreningar. På grund av läget har föreningarna svårt att ordna idrottsverksamhet och därför har föreningarna i snabb takt varit tvungna att utveckla ersättande arrangemang i stället för den traditionella verksamheten. Regionförvaltningsverkets specialunderstöd är avsett att täcka kostnader som den förändrade situationen har orsakat föreningarna.

Ansökningsanvisningen och mer information på undervisnings- och kulturministeriets webbplats (minedu.fi)

Video: Ansökan om understöd i e-tjänsten

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: överinspektör Ilpo Piri, tfn 0295 016 559
Regionförvaltningsverket i Östra Finland: planerare Virpi Launonen, tfn 0295 016 845
Regionförvaltningsverket i Lappland: överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: överinspektör för idrottsväsendet 0295 018 069
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: planerare Emilia Piitulainen, tfn 0295 018 848
Regionförvaltningsverket i Norra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

fornamn.efternamn@rfv.fi

 


Uppdaterad