Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Projekt för en motionsinriktad livsstil beviljades 270 000 euro 

Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har beviljat 270 000 euro i statsunderstöd för lokala utvecklingsprojekt för en motionsinriktad livsstil. Projekten bidrar till att öka invånarnas motionerande i området och till att invånarna tillägnar sig en motionsinriktad livsstil.

Understödet beviljades till 20 sökande i Satakunta och Egentliga Finland. Med understöden stöder man lokala utvecklingsprojekt inom vilka man genom motion och idrott främjar hälsa och välfärd hos personer inom olika ålders- och befolkningsgrupper.

Ett motionsinriktat projekt som beviljats statsunderstöd kan vara riktat till enskilda målgrupper, så som äldre personer, barn som omfattas av småbarnspedagogiken eller specialgrupper. Alternativt kan projektverksamheten vara till exempel motion i naturen eller motion med familjen som är avsedd för flera ålders- och målgrupper.

Beviljade understöd


Euraåminne kommun: Leila – Leikkien liikkuvaan arkeen, 5 000 euro

Huittinen stad: Arkielämys, 14 500 euro

S:t Karins stad: Kaarinan varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelman jalkauttaminen yksiköihin, 34 000 euro

Kimitoöns kommun: Glädje och rörelse i Kimitoöns kommun, 7 200 euro

Laitila stad: Laitilan liikkuva varhaiskasvatus, 15 000 euro

Lundo kommun: Liikkuva Lieto ja Liikkuva varhaiskasvatus, 17 000 euro

Loimaa stad: Liikkuva Loimaa, 12 000 euro

Masku kommun: Jos metsään haluat mennä nyt, 16 000 euro

Virmo kommun: Kannolta kannolle II, 3 800 euro

Nådendal stad: Varhaiskasvatuksen motoriikkakerho - tekemällä taitoja!, 2 500 euro

Nakkila kommun: Kuperkeikkaa läpi elämän 2, 28 000 euro

Påmark kommun: Pitkokset hyvinvointiin, 7 500 euro

Björneborgs stad: Porin varhaiskasvatus - Liikettä ja laatua - yhteystyöllä, 20 000 euro

Reso stad: Raision liikkuva varhaiskasvatus, 17 000 euro

Raumo stad: Iloa liikkeellä Raumalla, 4 000 euro

Rusko kommun: Ilon kautta liikkumaan koko elinkaarella, 9 000 euro

Somero stad: Someron varhaiskasvatuksen liikunnallinen elämäntapa -kehittämishanke, 4 500 euro

Suomalais-Venäläisen päiväkoti Miska-Talon kannatusyhdistys ry: Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset, 4 000 euro

Åbo stad: Lupaus innosta, 25 000 euro

Ulfsby stad: Ilo kasvaa liikkuen Ulvilassa, 24 000 euro

Ytterligare information:

  • Elli-Noora Vienonen, inspektör för ungdoms- och idrottsväsendet, tfn 0295 018 085
  • Tiina Kaijanen, planerare, tfn 0295 018 303

fornamn.efternamn@avi.fi

 


Uppdaterad