Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Skolan i rörelse-konceptet har utvidgats till utbildning på andra stadiet genom programmet Studier i rörelse

Södra Finland

Regionförvaltningsverket beviljar projektunderstöd inom ramen för programmet Studier i rörelse i syfte att utveckla en fysiskt aktiv verksamhetskultur i skolorna, få eleverna att röra på sig mer under skoldagarna samt stärka samarbetet mellan olika aktörer.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har beviljat 1 087 300 euro i statsunderstöd för att öka den fysiska aktiviteten bland elever i utbildning på andra stadiet. Understöd beviljades 40 läroanstalter, varav 22 erbjuder gymnasieundervisning, tio erbjuder yrkesundervisning och åtta erbjuder både yrkes- och gymnasieundervisning. Utvecklingsunderstöden hjälper kommuner och utbildningsanordnare att uppnå de mål och genomföra de åtgärder som finns angivna i programmet Studier i rörelse (webbplatsen endast på finska). Utgångspunkten i verksamheten är varje läroanstalts möjlighet att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen på sitt eget sätt. I och med Studier i rörelse har Skolan i rörelse-verksamheten utvidgats också till utbildning på andra stadiet.

Ökad fysisk aktivitet med hjälp av aktivitetstutorer, fritt tillgängliga lokaler och anskaffningar

Flera projekt strävar till att få eleverna att röra på sig mer genom aktivitetstutorer och genom att göra idrottslokalerna fritt tillgängliga och köpa redskap och möbler. Aktivitetstutorerna är studerande som har till uppgift att öka andra elevers fysiska aktivitet på raster och håltimmar och planera och genomföra olika träningsevenemang. Detta koncept har också använts inom Skolan i rörelse.

Genom att öppna läroanstalternas gymnastiklokaler och låta eleverna använda dem fritt får man eleverna att röra på sig mer under skoldagen. Samarbetsavtal med både stadens idrottsanläggningar och privata träningscenter ökar också elevernas möjligheter att vara fysiskt aktiva. Genom att köpa idrottsutrustning samt möbler som minskar stillasittande och inaktivitet får man också eleverna att röra på sig mer. Med hjälp av exempelvis ståbord kan de variera sin arbetsställning.

Beviljade understöd

Understöd beviljades följande sökande:

Ammattiopisto Spesia Oy

26 000

Asikkala kommun

8 500

Axxell Utbildning Ab

34 500

Esbo stad

76 000

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

65 000

Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä

25 000

Forssa stad

14 500

Harjun Oppimiskeskus Oy

10 000

Hattula kommun

17 000

Helsingfors stad

166 000

Helsingfors universitet

5 000

Hyria koulutus Oy

9 500

Hyvinge stad

31 000

Imatra stad

12 500

Invalidstiftelsen sr

40 000

Itä-Hämeen kansansivistystyön säätiö sr

2 500

Träskända stad

50 000

Kervo stad

11 000

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

41 000

Kotka stad

15 000

Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

20 000

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

25 000

Kouvola stad

66 000

Lahtis stad

20 000

Villmanstrands stad

25 000

Lojo stad

35 000

Lovisa stad

14 000

Luumäki kommun

16 000

Nurmijärvi kommun

29 700

Orimattila stad

10 000

Parikkala kommun

3 200

Borgå stad

3 500

Raseborgs stad

3 900

Rautjärvi kommun

4 000

Riihimäki stad

15 500

Savitaipale kommun

16 500

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab

19 000

Tusby kommun

25 000

Vanda stad

45 000

Vichtis kommun

31 000

 

 

Ytterligare information
överinspektör Kristian Åbacka, tfn 0295 016 537
RFV i Södra Finland

 


Uppdaterad