Pressmeddelanden 2017

Lokala projekt inom grundläggande utbildning får 640 000 euro medan gymnasiers och yrkesläroanstalters utvecklingsprojekt får 206 000 euro för spetsprojektet Skolan i rörelse i Egentliga Finland och Satakunta

Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har beviljat sammanlagt 640 000 euro för lokala projekt i anknytning till grundläggande utbildning. Med den summan kunde man understöda totalt 24 projekt. Sammanlagt inlämnades 30 ansökningar. Regionförvaltningsverket beviljade totalt 206 000 euro i understöd till gymnasier och yrkesläroanstalter med vilket fem projekt kunde understödas. Sammanlagt inlämnades 16 ansökningar.

Anslaget som ingår i statsbudgeten för 2017 hänför sig till understöd av lokala utvecklingsprojekt inom programmet Skolan i rörelse (avsett att användas under skolornas läsår 2017–18). År 2017 har man som också tidigare kunnat ansöka om Skolan i rörelse-understöd för skolor med grundläggande utbildning men nu första gången "som pilotförsök" även för gymnasier och yrkesutbildning på andra stadiet.

Syftet med att stöda läroanstalter på andra stadiet är att i pilotfasen få med projekt som innehållsmässigt är så mångsidiga som möjligt, projekthelheter av olika storlek från olika delar av regionen. Meningen är alltså inte att i det här skedet understöda alla projekt och i synnerhet inte flera projekt med samma slags innehåll. Pilotfasen omfattar två läsår, efter det görs utgående från resultaten av experimentet en helhetsbedömning om programmet Skolan i rörelse på andra stadiet och understödspolitiken.

Skolan i rörelse-understöd kan vad gäller grundskolor ges till kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare för verksamhet i grundskolor. Vad gäller gymnasier och yrkesutbildning kan utvecklingsunderstöd ges till kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare för verksamhet i gymnasier och yrkesutbildning (utbildning som ger grundexamen inom yrkesutbildning).

Målet med Skolan i rörelse-verksamheten är aktiva och trivsamma skoldagar. Målsättningen är att varje elev ska röra på sig minst en timme om dagen. Varje skola kan genomföra skoldagen i rörelse på sitt eget sätt. Fokus ligger på elevernas delaktighet, främjande av inlärning samt mera motion och mindre sittande.

Genom projektverksamheten strävar man efter att skapa en för respektive kommun passande struktur som stöder Skolan i rörelse-verksamheten. Det är viktigt att kommunens olika sektorer hittar naturliga samarbetsformer som stöder etableringen av beprövad och god praxis och långsiktig resursallokering.

Understöd beviljades till följande kommuner och utbildningsanordnare:
 

Grundutbildning

Kimitoöns kommun, 5 000 euro
Laitila stad stad, 8 000 euro
Lundo kommun, 28 000 euro
Masku kommun, 3 000 euro
Pargas stad, 18 000 euro
Pöytyä kommun, 5 000 euro
Reso stad, 30 000 euro
Salo stad, 29 000 euro
Somero stad, 10 000 euro
Tövsala kommun, 6 000 euro
Åbo stad, 315 000 euro
Nystads stad, 14 000 euro
Vemo kommun, 5 000 euro
Eura kommun, 15 000 euro
Euraåminne kommun, 6 000 euro
Huittinen stad, 5 000 euro
Kankaanpää stad, 11 000 euro
Karvia kommun, 5 000 euro
Kumo stad, 20 000 euro
Nakkila kommun, 17 000 euro
Björneborgs stad, 54 000 euro
Raumo stad, 10 000 euro
Säkylä kommun, 7 000 euro
Ulfsby stad, 14 000 euro
 

Gymnasier och yrkesläroanstalter på andra stadiet

Utbildningssamkommunen i Sydvästra Finland/ Loimaa, Lundo, Nystad, 53 000 euro
Mynämäki kommun, 12 000 euro
Utbildningssamkommunen i Satakunta/SATAEDU, Kumo, Kankaanpää, Nakkila, Ulfsby, 20 000 euro
Länsirannikon Koulutus Oy/WinNova/Raumo, Björneborg, Kulla, Laitila, 113 000 euro
Ulfsby stad, 8 000 euro

                                                                                                                                                                         
Ytterligare information
överinspektör för idrottsväsendet Keijo Kuusela, tfn 0295 018 304
fornamn.efternamn@rfv.fi

 


Uppdaterad

GENVÄGAR