Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Aktivare skoldagar med hjälp av en Skolan i rörelse-koordinator

Södra Finland

Med hjälp av utvecklingsbidraget anställt skolan i rörelse-koordinator på deltid eller heltid kan hjälpa skolorna att göra skoldagen aktivare. Till koordinatorns arbete kan bl.a. höra att planera och ordna personalutbildningar, planera hur skolornas inom- och utomhusmiljö kan utvecklas och koordinera kommunens nätverkssamarbete inom ramen för Skolan i rörelse.

– På fredagen fick vi däcken. På måndagen och tisdagen borrade eleverna i åk 5–6 hål i dem och satte ihop med bultar och muttrar. Vi länkade ihop 4–5 däck så att det fortfarande gick lätt att flytta på dem. På torsdagen grävde en minigrävare grunden och däcken sattes ner i marken. Eftersom området sluttade något fick man också jämna ut det med extra jord. Den här gången var eleverna inte med och byggde banan, men vi har planerat att de ska få delta i anläggningsarbetet i kommande projekt, säger läraren Janne Tiainen från Harjun koulu i Lahtis.

Däck från ett lokalt företag

Koordinatorn för Skolan i rörelse i Lahtis, Juha Himanen, var den som kom med initiativet till det här skolgårdsprojektet. Han kontaktade en lokal företagare och frågade om denne hade bildäck att avvara för projektet. Himanen diskuterade saken några gånger med lokalcentralen i Lahtis, som förhöll sig positivt. Ett mål som ingår i centralens strategi är nämligen att göra eleverna delaktiga i utvecklandet av skolgårdarna.

Eleverna stod för planeringen av projektet som genomfördes på en vecka

På slöjdtimmarna sökte eleverna i åk 5–6 efter tips på nätet med läraren och skissade gruppvis på olika planer. De valde att göra två däckormar och en balansbana/spelarena.

– Eftersom koordinatorn Juha redan hade gjort bakgrundsarbetet var det lätt att gå med i projektet. Det var lätt att genomföra, särskilt när man hade hjälp av en koordinator. Det lämpade sig väl för slöjdtimmarna. Från det här får man många olika grejer till den nya läroplanen, säger Janne.

Skolan fick 100 bildäck från ett lokalt företag och många olika idéer hur dem kunde användas. Till gårdsprojektet användes ungefär 60 däck.

Zombie-kull och fotboll

Gården har använts flitigt. På rasterna spelar eleverna med olika sorts redskap och balanserar.

– Janne frågade vad vi ville ha på gården och sen satte vi ihop däcken. Det var bara lite svårt och tog nästan en hel dag. Alla hade en uppgift. Vi har spelat fotboll med klassen med traktordäcken som mål. På rasterna spelar vi 5 mot 5 och flygande byten och när man väntar kan man hoppa runt längs banan. Vi använder den också i skolans olympiska spel. Ibland leker vi Zombie-kull eller brännboll, säger femteklassisterna Amir Chouili och Bora Dinc. Pojkarna tycker att det är fint att de själva varit med och planerat och genomfört projektet.

 

"Vi använder gården mest, men ettorna och tvåorna är också här på sina raster. Det är roligt då vi har byggt det själva, det har vi inte gjort någon annanstans. Flickorna spelar också fotboll på gården och de vinner nästan alltid", berättar kompisarna Amir Chouili och Bora Dinc.

- Tanken är att vi i fortsättningen ska genomföra projekten i workshoppar där kartläggningen, planeringen och installeringen sker.  Elevkåren, föräldraföreningen eller klassen kan vara initiativtagare och samarbetspartner, sammanfattar koordinator Juha Himanen.

Juha och Janne ger gärna mer information om projektet
janne.tiainen(at)edu.lahti.fi
juha.himanen(at)edu.lahti.fi

Utvecklingsbidrag till kommunerna för Skolan i rörelse-verksamhet

Regionförvaltningsverket beviljar statsunderstöd för Skolan i rörelse-projekt från tipsvinstmedel. Ansökan om Skolan i rörelse-bidrag för nästa läsår pågår som bäst fram till 9.3.2018 på adressen: Regionförvaltningens e-tjänst

Skolan i rörelse-koordinatorn – ett stöd för skolan

Tretton kommuner inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område har med hjälp av utvecklingsbidraget anställt en Skolan i rörelse-koordinator på deltid eller heltid för att hjälpa skolorna att göra skoldagen aktivare. För att etablera Skolan i rörelse-verksamheten i kommunen behövs det koordinering på kommunnivå, och år 2018 ligger fokus inom Skolan i rörelse-programmet på den kommunala koordineringen.


Ytterligare information
Kristian Åbacka, tfn 0295 016 537
kristian.abacka(at)rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland


Uppdaterad