Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Kontroller av sällskapsdjur i Vasa

Västra och Inre Finland

Länsveterinärerna gjorde stickprovskontroller bland passagerare som reste till Vasa med sällskapsdjur 13.414.4.2018. Syftet med kontrollerna var att öka passagerarnas medvetenhet om vilka krav som gäller för införsel av djur och vilka sjukdomsrisker det finns.

På Vasa flygplats kontrollerades den 13 april två flyg från Stockholm och i Vasa hamn 13–14 april två fartyg från Umeå. Stickprovskontroller gjordes av hundar, katter och illrar som kom med dessa flyg eller fartyg. I kontrollerna deltog regionförvaltningsverkets länsveterinärer, en kommunal veterinär och tullen. Tidpunkten valdes utifrån en riskbedömning, eftersom det samma veckoslut ordnades en internationell hundutställning i Vasa och det troligtvis därför skulle komma många djur till staden.

Vid de fyra kontrollerna under veckoslutet undersöktes 74 hundar och deras resedokument. Tre hundars resedokument hade stora brister, och myndigheterna var tvungna att vidta åtgärder. En hunds rabiesvaccin var inte i kraft när hunden kom in i landet. Regionförvaltningsverket meddelade ett muntligt föreläggande om att hunden ska isoleras i hemmet, till dess att den reser tillbaka till sitt hem i Sverige. Två hundars resedokument saknade anteckning om avmaskning mot echinococcus. Hundarna avmaskades i hamnen och ägarna ålades att under två dygn samla in och slänga hundarnas avföring i blandavfallet. Den ena hundägaren flydde från platsen innan kontrollhandlingarna hade färdigställts, och därför kommer en polisanmälan att göras om denna ägare.

Varför gör vi kontroller?

Sällskapsdjur tas allt oftare över landsgränserna och samtidigt ökar riskerna för smittsamma sjukdomar. Sällskapsdjur ska ha föreskrivna och giltiga vaccinationer och medicineringar alltid då de reser inom EU-området. Vid stickprovskontrollerna kontrollerar man i synnerhet om djuren är vaccinerade mot rabies och har fått medicinering mot dvärgbandmask (echinococcus).

Djuret ska vara id-märkt med mikrochip och ha ett korrekt ifyllt officiellt sällskapsdjurspass med sig. I passet kan man till exempel se om rabiesvaccinet är i kraft (för djur över 12 veckor). Hundar ska dessutom vara medicinerade mot dvärgbandmask 1–5 dygn innan de anländer till landet.

Om det framkommer brister kan djuret skickas tillbaka till avgångslandet, isoleras eller avlivas. Ägaren står för kostnaderna för olovlig införsel av djur och ska dessutom betala en kontrollavgift på 150 euro.

Mera information om rabies: https://www.evira.fi/sv/djur/zoonoscentret/zoonooser/virussjukdomar/rabies/

Mera information om ekinokockos: https://www.evira.fi/sv/djur/djurhalsa-och-sjukdomar/djursjukdomar/gemensamma-sjukdomar-for-flera-arter/ekinokockos/
 

Ytterligare information

telefonväxeln RFV i Västra och Inre Finland 0295 018 450:
länsveterinär Taina Kingelin
länsveterinär Hanna Kukkola

 


Uppdaterad