Södra Finlands regionala beredskapskommitté uppmanar alla att vara med och påminna unga om försiktighet vid möten med vänner

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beredskapskommitté sammanträdde på distans 20.5.2020 under ledning av Regionförvaltningsverket i Södra Finlands överdirektör Merja Ekqvist för att uppdatera den regionala bilden av coronavirusläget.

  • När epidemin avtar kan det skapa hopp om att vi redan har övervunnit sjukdomen i Finland. Det är dock fortfarande viktigt att inte bli oförsiktig i de närmaste kontakterna. Utöver skolor och lärare är det också viktigt att föräldrar och andra vuxna påminner barn och unga om att vara försiktiga och hålla säkerhetsavstånden när de träffar sina vänner, sa Merja Ekqvist när hon öppnade beredskapskommitténs möte.

Regionförvaltningsverken har 19.5.2020 meddelat beslut om begränsningar av antalet personer som deltar i sommarens evenemang. Besluten är i kraft 1 - 30.6.2020 och syftet är att förhindra att coronaviruset sprids i Finland. Enligt beslutet är offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer förbjudna. Sammankomster med 50 - 500 personer är dock möjliga att ordna med specialarrangemang för att garantera deltagarnas säkerhet.

  • En offentlig tillställning är tillfällig till sin karaktär. Fortgående sedvanlig verksamhet, exempelvis nöjes- och djurparker, är inte en offentlig tillställning. Ansvaret för att ordna säkra evenemang ligger hos arrangören sade Marko Peltonen, direktör vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Regionförvaltningsverkets anvisningar och tolkningar publiceras på vår webbsida vanliga frågor.

I landskapens översikter konstaterades att situationen är lugn och att man är väl förberedd inför sommaren. God beredskap för expertis och effektiv ledning bibehålls också under kommande semestrar genom vikariearrangemang.

  • Även om begränsningarna ändras, är förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder fortfarande i kraft, betonade räddningschef Juhani Carlson från Kymmenedalens räddningsverk.
     
  • Det skulle nu vara mycket viktigt att de unga får korrekt information också i sociala medier, kompletterade Borgås stadsdirektör Jukka Pekka Ujula.

Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträder i fortsättningen med två veckors mellanrum. Nästa möte hålls 3.6.2020.

Den regionala beredskapskommittén har till uppgift att upprätthålla en regional bild av säkerhetsläget och följa med aktuella säkerhetsfrågor inom olika sektorer. Beredskapskommittén är ett forum för informationsutbyte myndigheterna emellan och fungerar som ett stöd för beredskapsplaneringen medan behöriga myndigheter leder situationerna i sina områden.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är verksamt i ett område som omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Landskapens myndigheter och aktörer som är centrala för beredskapen deltar i den regionala beredskapskommittén som sammanträder varje vecka.

Ytterligare information
direktör för ansvarsområdet räddningsväsendet och beredskapen Tommi Laurinen, tfn 0295 016 144
överdirektör Merja Ekqvist, tfn 0295 016 271
fornamn.efternamn@rfv.fi, Regionförvaltningsverket i Södra Finland


Uppdaterad