Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Ett barn är försvunnet? Regional specialförsvarskurs i Vasa 30.10.2019

Västra och Inre Finland

Den 30 oktober 2019 ordnar Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland i samarbete med Björneborgs brigad en regional specialförsvarskurs i Vasa. Kursen har fokus på småbarnspedagogik. Till kursen har kallats yrkesutbildade personer som arbetar med småbarnspedagogik inom den privata och offentliga sektorn. Under kursdagen ägnas särskild uppmärksamhet åt deltagarnas kristålighet, hur de klarar olika störningstillstånd på arbetsplatsen och hur dessa kunde utvecklas.

Specialkursen behandlar därtill mer ingående regionförvaltningens beredskap, försvaret, beredskapen och andra frågor som anknyter till övergripande säkerhet. I maj 2019 ordnades en motsvarande kurs i Birkaland och Mellersta Finland och i samband med den gjordes en enkät gällande deltagarnas kristålighet. Av svaren framgick att det inom småbarnspedagogiken finns platser där man överlag har beaktat beredskapen på ett bra sätt, men också många platser där det bör satsas betydligt mer på beredskapen. Kriståligheten beskriver hur man har lyckats förbereda sig inför olika störningssituationer, hur man klarar situationerna och hur den egna uppgiften trots allt kan skötas. Under kursen skapas en arbetsordningsmodell med stöd av vilken man till exempel i samband med ett försvunnet barn snabbt och effektivt kan sätta i gång nödvändiga åtgärder på ett sätt som beaktar alla faktorer i ärendet.

Kursen öppnas av överdirektör Marko Pukkinen från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland och biträdande kommendör, överste Asko Valta från Björneborgs brigad.

Kursen hålls i Vasa i Vamias lokaler, Krutkällarvägen 4, 65100 Vasa. Kursen är både finsk- och svenskspråkig. Representanter för media är välkomna att närvara vid tillfället kl. 12.40 - 14.35. Under kaffepausen är det möjligt att göra intervjuer. Vi ber vänligen att den som ämnar delta skickar ett meddelande till adressen pelastus.lss(at)avi.fi före fredagen den 25 oktober 2019.

Regionförvaltningsverken ska enligt lag ordna regionala försvarskurser. Regionala försvarskurser har ordnats sedan år 1962.

Ytterligare information:

Thomas Sundell, jurist, tfn 0295 018 620
fornamn.efternamn@rfv.fi
Svenska enheten för bildningsväsendet, RFV i Västra och Inre Finland


Uppdaterad