Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Lapin tulvien hallintaan avuksi kansainvälistä kokemusta

( Lappi)

Neljä miestä seisoo ja katsoo karttaa työpöydän ympärillä.

Kuva: Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintoviraston pelastustoimi ja varautuminen vastuualue on kutsunut tulvatilanteen hallintaan tueksi neljä kansainvälisen pelastustoiminnan koulutuksen saanutta asiantuntijaa eri puolilta Suomea. Asiantuntijat tukevat Lapin pelastuslaitoksella ja aluehallintovirastossa johtamista ja tilannekuvan muodostamista.  Kolme asiantuntijoista on saapunut paikan päälle Rovaniemelle ja yksi työskentelee etänä. Yhteensä yli kaksikymmentä Suomen kansainvälisen pelastustoiminnan  asiantuntijaa ilmoitti olevansa käytettävissä Lapin tulvatilanteen tukemiseen.

Lapin aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen johtaja Joni Henttu kertoo, että kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijoita hyödynnetään Suomen rajojen sisäpuolella tapahtuvassa häiriötilanteessa nyt ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa. – Tämä on mielestäni hyvä esimerkki siitä valmiudesta ja ammattitaidosta, jota meillä jo on. Kiitän jo tässä vaiheessa koko ketjua ja toimijoita ennakkoluulottomasta ja rohkeasta suhtautumisesta tehtyihin ratkaisuihin. Olemme osittain uuden äärellä ja kehitettävää löytyy mutta tästä on hyvä jatkaa.

Tulvatilanteessa Lapin aluehallintoviraston pelastustoimi- ja varautuminen vastuualue tukee toimivaltaisia viranomaisia ja avustaa sisäministeriötä oman perustehtävänsä mukaisesti. Lapin aluehallintovirasto on perustanut tulvatilannetta seuraavan tilannekeskuksen, joka toimii yhteyspisteenä eri viranomaisille ja tahoille käytännön toimissa.


Lapin pelastuslaitokselle tukea johtamiseen ja viestintään

Lapin pelastusjohtaja Markus Aarto sai johtamisen tueksi tulvatilanteeseen pelastusjohtaja Peter Johanssonin Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta. Johansson kuuluu kansainväliseen asiantuntijapoolin. – Pitkän ja monipuolisen koulutuksen saaneita asiantuntijoita ei ole mitään järkeä makuuttaa odottamassa vain isoa kansainvälistä kriisiä. Asiantuntijat ovat erinomainen apu myös kansallisissa tilanteissa, joissa resurssit paikallisilla ovat usein tiukassa, sanoo Aarto. Lapin pelastuslaitos on saanut kansainvälisen rosterin kautta tukea myös tulvatilanteen viestintään.

Pelastusjohtajat Aarto ja Johansson kannustavat käyttämään kansainvälistä osaamista myös tulevissa häiriötilanteissa. – Mitä nopeammin kansainväliset asiantuntijat ovat jatkossa hälytettävissä, sitä monipuolisemmin heitä voidaan hyödyntää myös kansallisissa kriisitilanteissa, Aarto toteaa.

Mitä on kansainvälinen pelastustoiminta?

Kansainvälinen pelastustoiminta on valtiosopimuksiin ja lainsäädäntöön perustuvaa avun antamista ulkomaille ja sen vastaanottamista Suomeen. Kansainvälinen pelastustoiminta koskee luonnon tai ihmisen aiheuttamien katastrofien tai onnettomuuksien tilannetta, jolloin maan omat pelastusvalmiudet eivät riitä. Suomessa sisäministeriö vastaa avunantokapasiteetin koordinaatiosta ja ylläpidosta. Pelastusopisto vastaa asiantuntijoiden kouluttamisesta, rekrytoinnista ja muodostelmien logistiikasta. Tärkeimpiä yhteistyötahoja ovat Euroopan unioni, jonka Pelastuspalvelumekanismiin Suomi kuuluu, YK alajärjestöineen sekä Kansainvälinen humanitaarinen kumppanuusverkosto (International Humanitarian Partnership).

Kansainväliseen pelastustoimintaan koulutetaan Suomessa vuosittain useita kymmeniä asiantuntijoita. Asiantuntijat saavat koulutusten, harjoitusten ja todellisten tilanteiden kautta kokemusta erilaisissa kriiseissä, kuten tulvatilanteissa, toimimisesta eri puolelta maailmaa. Samalla parannetaan kotimaan toimintavalmiuksia erilaisissa kriiseissä.

Kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijat ovat hälytettävissä eri puolille maailmaa tai Suomea kriisin tapahtuessa. Tehtävät edellyttävät kotimaassa suoritettua, tehtäväkohtaista ammattitutkintoa. Lisäksi hakijalla tulee olla soveltuva työkokemus ja vahva ammatillinen osaaminen.

Tulviin on varauduttu Lapin alueellisessa valmiustoimikunnassa, sen sihteeristössä sekä viestintäjaoksessa jo kevään ajan.

Lisätietoja:

3.6.2020 klo: 12-13:00 ja 15:00-16:00

Lapin aluehallintovirasto: 

 pelastustoimi ja varautuminen vastuualue, johtaja,Joni Henttu,  p.050 351 0435

Lapin pelastuslaitos:

Pelastusjohtaja, Markus Aarto, p.040 4844000

--------------
Kuvassa: Lapin aluehallintoviraston tilannekeskuksessa vasemmalta Lapin pelastusjohtaja Markus Aarto, Lapin aluehallintoviraston pelastustoimen ja varautumisen vastuualueen johtaja Joni Henttu sekä kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijat Peter Johansson ja Juha Alander.

 

 


Uppdaterad