Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Beredskapsövningen KYMI19 börjar i Kymmenedalen nästa vecka: temat är hybridpåverkan

Södra Finland

I landskapet Kymmenedalen ordnas KYMI19-beredskapsövningen 5–6.6.2019. Med finns aktörer från områdets kommuner, samkommuner, räddningsverk och andra säkerhetsmyndigheter, organisationer och frivilligorganisationer, representanter för näringslivet samt Regionförvaltningsverket i Södra Finland och andra regionförvaltningsmyndigheter i området.

Med i övningen deltar sju kommuner i Kymmenedalen och centrala myndigheter i området. Totalt deltar cirka 350 personer i KYMI19-övningen.

Temat för övningen är hybridpåverkan, särskilt informationspåverkan. Under övningen granskas ett allvarligt, långvarigt och mångfacetterat störningstillstånd under normala förhållanden, ett störningstillstånd som dessutom utmanar den psykiska kriståligheten. I samhället har vidtagits åtgärder som ökar beredskapen, men myndigheterna har ännu inte tillgång till befogenheter enligt beredskapslagen.

Beredskapsplanerna testas

KYMI19-beredskapsövningens bakgrundsbeskrivning är förknippad med ett kraftigt skärpt internationellt läge, hybridpåverkan och av dessa orsakade störningar i samhällets funktion. I övningsscenariot föreligger en markerad risk för bruk av militärt våld.

Målet med övningen är att exempelvis att identifiera hybridhot och metoder för och konsekvenser av hybridpåverkan. Dessutom testar, utvärderar och utvecklar man de deltagande organisationernas beredskapsplaner och respektive deltagande organisations arrangemang i anknytning till kriskommunikation och hantering av störningstillstånd. Dessutom testas samarbetet mellan aktörerna i området.

Utmaningar för kommunikationen – felaktiga uppgifter ska rättas till

Genom att dessutom ta upp informationspåverkan till behandling i blir övningen mer realistisk och aktuell. Dessutom inkluderas cyberattacker och störningar inom el-, data- och vattendistributionen. Under övningsdagarna får kommunerna lösa situationer där felaktig information sprids och de bör få korrekt information förmedlad till medborgarna.

Övningen började redan i början av året då deltagarna deltog i sakkunnigseminarier och löste övningsuppgifter. Med hjälp av övningarna granskade man bland annat kommunernas förutsättningar att trygga servicen i ett skärpt läge.

Övningen ordnas av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Samarbetspartners är Räddningsinstitutet och Kymmenedalens forum för beredskap och säkerhet.

Ytterligare information:
direktör Tommi Laurinen, tfn 0295 016 144
konsultativ tjänsteman, biträdande direktör Esa-Pentti Lukkarinen, tfn 0295 016 089
ansvarsområdet för räddningsväsendet och beredskapen

fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV Södra Finland


Uppdaterad