Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Styrningsbrev om resebegränsningar skickats till kommuner och social- och hälsovårdssamkommuner

Regionförvaltningsverkens styrningsbrev påminner kommunerna och social- och hälsovårdssamkommunerna om att det är möjligt att antalet sjukdomsfall blir fler på grund av den ökade rörligheten bland människor. Det är viktigt att kommunerna kommer överens om samarbete med gränsövervakningen och hälsovården och förbereder sig på att ordna tillfällig inkvartering.

Regionförvaltningsverken har 17.7.2020 skickat ett styrningsbrev till alla kommuner och social- och hälsovårdssamkommuner i landet angående de lindrade resebegränsningarna. Styrningsbrevet gäller i synnerhet de kommuner som har gränsövergångsställen för flyg-, sjö- eller landtrafik, men också andra kommuner med turister eller arbetstagare från utlandet.

Nya kommersiella flygrutter tas i bruk under sensommaren och antalet passagerare kommer att öka beträffande turister och pendlare. Dessutom kan fartygstrafikens passagerarkapacitet höjas ytterligare, och landsvägstrafiken blir livligare. Även om trafiken endast öppnas i områden där sjukdomens förekomst är högst lika stor som i Finland, finns det en möjlighet att sjukdomsfallen ökar på grund av den ökade rörligheten bland människor. 

Läs mer om styrningsbrevets innehåll gällande samarbete mellan gränsövervakningen och hälsovården och ordnandet av tillfällig inkvartering:

Landets regering beslutar om resebegränsningarna och lindringar av dem. Mer information om ämnet finns på webbplatsen för statsrådets kansli: Information och råd om coronaviruset (valtioneuvosto.fi) 

Mer information om styrningsbrevet:
Anne Hiiri, regionförvaltningsöverläkare, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
tfn 0295 016 067, namn.efternamn@rfv.fi 
 


Uppdaterad