Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Myndighetsuppgifter inom kommunal socialvård kan inte överföras till en privat serviceproducent

Sydvästra Finland

Kommunen kan inte köpa eller utlokalisera en socialarbetares tjänsteuppgifter och inte heller andra uppgifter inom socialvården som innebär utövande av offentlig makt. Enligt lagstiftningen kan endast en kommunal tjänsteinnehavare i tjänsteförhållande ha hand om myndighetsuppgifter som förutsätter utövande av offentlig makt.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har fått kännedom om att det i dess område finns kommuner som har köpt sådana tjänster som bara kan göras med tjänsteansvar av privata serviceproducenter. Regionförvaltningsverket har informerat kommunerna i området om saken med ett styrbrev.

Utövning av offentlig makt inom socialvården är bland annat beredning av förvaltningsbeslut som har betydande innebörd för beslutsfattandet. Också i bedömningen av servicebehov ingår prövningsrätt som hör till myndigheten. Vidare måste en socialarbetare vara anställd i tjänsteförhållande om hen ska kunna ansvara för ett barns angelägenheter i enlighet med barnskyddslagen.       

Länk till Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands styrbrev (på finska).      

Mer information om myndighetsuppgifter inom socialvården finns också i en utredning som publicerats 6.6.2019 (tillsvidare på finska) Sosiaalityön tulevaisuus – Sosiaalityö julkisena hallintotehtävänä (STM:n raportteja ja muistioita 2019:47). (PDF, 2.567 Mb)


Ytterligare information:
överinspektör för socialvården Tiina Ronkamo, tfn 0295 018 130
fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

 


Uppdaterad