Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Hur påverkas den övergripande säkerheten av artificiell intelligens?

Västra och Inre Finland

Företagssäkerhet som en del av övergripande säkerhet, riskerna och möjligheterna med geografisk information, artificiell intelligens inom krigsföring och hackerns hälsningar till din organisation. Dessa teman behandlas i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands samarbetsgrupp för övergripande säkerhet i Vasa den 24 oktober 2019.

AI är en god dräng men en farlig herre

I samarbetsgruppen för övergripande säkerhet i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område bereder man sig på att inse vad som är AI och vad inte. Vad är naturligt i den teknologiska utvecklingen? Och vad är motsatsen till AI? Vad vill man uppnå genom AI och vad kan okontrollerad utveckling av sådan leda till? Vem övervakar etiken inom AI? Öppen och neutral debatt om ämnet behövs och vi erbjuder ett forum för sådan under samarbetsdagen för övergripande säkerhet den 24 oktober 2019.

AI-applikationer finns redan omkring oss i vardagen, trafiken, hälso- och sjukvården och industrin.  Professor Jarkko Koskinen, överdirektör för Lantmäteriverket, belyser konsekvenserna av AI under samarbetsdagen. Han presenterar möjligheter och framtidsvisioner för högteknologiska metoder som utnyttjar geodata. Utnyttjandet av AI inom krigsföring introduceras av arbetslivsprofessor Martti Lehto som undervisar i cybersäkerhet vid universitetet i Jyväskylä. Christer Papmehl från Länsstyrelsen Västerbotten berättar om civilt försvar i Sverige medan ledande sakkunnig Mika Susi från Finlands näringsliv belyser beredskapen från näringslivets synpunkt. Till slut berättar vithatt-hacker Iiro Uusitalo om hur hackers samlar information om organisationer.

Det regionala konceptet med övergripande säkerhet fungerar och är aktuellt

Regionförvaltningsverket startade samarbetsgruppen för övergripande säkerhet år 2012 och sedan dess har gruppen samlats regelbundet två gånger per år. Ämnesområden som gäller säkerhet behandlas dessutom i temagrupperna för välfärdssäkerhet och den regionala beredskapskommittén. Det övergripande säkerhetsarbetet för samman regionens myndigheter, frivilligorganisationer och näringslivet och representanter för kommunerna. Säkerhetsdagarnas syfte är att ge information och kunskaper om aktuella och betydande ämnen i området.

Representanter för media är välkomna att följa med dagen. Under dagen finns det möjlighet till intervjuer.

Förhandsanmälan: senast den 23 oktober kl. 16 elisabet.heinrich(at)rfv.fi

Ytterligare information:

Direktör Tarja Wiikinkoski, p. 0295 018 800
Utvecklingschef Harri Varhama, p. 0295 018 558
fornamn.efternamn@rfv.fi

 


Uppdaterad