Pressmeddelanden 2018

Skolorna börjar – var uppmärksam på skoleleverna i trafiken!

Sydvästra Finland

I Egentliga Finland börjar skolorna generellt mellan den 13 och 15 augusti. I några kommuner börjar skolorna den 9 eller 10 augusti. Den första skolstarten är i Somero kommun den 8 augusti.

I Satakunta börjar skolorna generellt den 8 eller 9 augusti. I några kommuner i landskapet är skolstarten den 13 augusti.

Samtliga skolor håller höstlov. I Egentliga Finland hålls höstloven med några undantag under perioden 15–19 oktober. I Satakunta hålls höstloven i regel under perioden 22–26 oktober. Antalet lovdagar varierar från två dagar till en vecka.

Skolornas jullov börjar i de flesta fall den 22 eller den 23 december och slutar mellan den 1 och 6 januari.

I alla kommuner i Egentliga Finland infaller sportlovet 18–22.2.2019. Också i Satakunta hålls sportlovet i regel 18–22.2.2019, med undantag för Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää och Karvia där sportlovet hålls 25.2.–1.3.2019.

Skolan slutar 1.6.2019.

Enligt preliminära uppgifter från kommunerna i Egentliga Finland och Satakunta börjar sammanlagt 7 105 elever på första klassen i grundskolan. I fjol var motsvarande antal 7 378. Enligt de preliminära uppgifterna är antalet förskoleelever 6 933 läsåret 2018–2019, och av dem går 6 894 elever i anslutning till dagvården och 839 i anslutning till en skola.

Skolornas arbets- och lovtider i respektive kommun finns på Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finlands webbsidor på adressen: www.avi.fi/lounais
 

Ytterligare information
överinspektör Raija Kinnunen, tfn 0295 018 078


Uppdaterad

GENVÄGAR