Pressmeddelanden 2017

Husdjursgård, cirkus och ambulerande djurutställning behöver tillstånd av regionförvaltningsverket

Husdjursgårdar, ambulerande djurutställningar och cirkusar hör till den finska sommaren. Där kan vi beundra många olika djurarter – av olika storlek och i väldigt olika miljöer. Då man betraktar djuren kan en och annan fråga komma upp gällande exempelvis djurens burar eller utfordring.

Husdjurgårdar och ambulerande djurutställningar behöver tillstånd av regionförvaltningsverket för sin verksamhet. Också en cirkus ska ansöka om tillstånd för de uppträdande djuren. Man kan inte använda vilka djur som helst i cirkusframträdandena. Enligt finsk lag kan djuren i föreställningarna vara husdjur, kräldjur, fåglar, sjölejon, ponnyer, tamhästar och -åsnor.

I tillståndsansökan till regionförvaltningsverket ska man informera om bl.a. djurarterna, djurmängderna och skriva en redogörelse över hur djuren vårdas och var de hålls.  Cirkusar ska därtill berätta vilka slags programnummer och vilka konster djuren gör. En cirkus som kommer till Finland från utlandet eller en ambulerande djurutställning behöver tillstånd av det regionförvaltningsverk på vars område de kommer in i landet.

Tillståndet ska sökas innan verksamheten inleds. Det är skäl att hörs sig för hos regionförvaltningsverkets länsveterinärer om tillståndsfrågorna redan då verksamheten planeras.  På det sättet kan exempelvis kraven gällande förutsättningarna för djurinförsel beaktas i tid. 
 

Tillståndsinnehavaren ska ha en aktuell lista över djurarterna och djuren som på begäran ska presenteras för djurskyddsmyndigheten och en av regionförvaltningsverket bemyndigad djurskyddsövervakare.

Regionförvaltningsverkets länsveterinärer och kommunalveterinärerna övervakar att tillståndsvillkoren följs. Bestämmelser om djurhållning och vården av dem, oberoende av syftet med att man har dem i sin besittning, finns i djurskyddslagen och djurskyddsförordningen.

Information i frågan

 

Ytterligare information:
RFV Södra Finland, växel: 0295 016 000
RFV Östra Finland, växel: 0295 016 800
RFV Lappland, växel: 0295 017 300
RFV Sydvästra Finland, växel: 0295 018 000
RFV Västra och Inre Finland, växel: 0295 018 450
RFV Norra Finland, växel: 0295 017 500


Uppdaterad

GENVÄGAR