Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Coronavirusläget innebär fördröjningar i uträttningen av ärenden hos regionförvaltningsverken - vi rekommenderar att ärenden sköts elektroniskt

Coronavirusläget påverkar möjligheterna att uträtta ärenden i regionförvaltningsverken. Det kan bli fördröjningar. De bästa kanalerna för att sköta ärenden är e-post och e-tjänsten.

Uträttningen av ärenden per post påverkas i regionförvaltningsverken av verkningarna av coronavirusläget. Postförsändelserna kan vara flera dagar försenade. Regionförvaltningsverken har som mål att för vår egen del fördröja spridningen av coronaviruset och trygga att tjänsterna fungerar.

Vi rekommenderar att kunderna skickar sina handlingar till regionförvaltningsverket antingen genom att använda registratorskontorets e-postadress eller e-tjänsten om den är tillgänglig. Om en kund omfattas av en tidsfrist som regionförvaltningsverket redan har angett kan kunden kontakta tjänstemannen som behandlar det aktuella ärendet i regionförvaltningsverket.

Medborgare, företag och myndigheter kan alltjämt kontakta regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverken har begränsat antalet inspektionsbesök, men vi vägleder och övervakar alltjämt effektivt och tryggar att jämlikheten bland medborgarna och rättsskyddet förverkligas.

E-postadresserna till regionförvaltningsverkens registratorskontor:

Ytterligare information:

Gruppchef Casper Santelimäki, tfn 0295 016 844
Regionförvaltningsverket
fornamn.efternamn@rfv.fi


Uppdaterad