Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Läget orsakat av coronaviruset samordnas i Sydvästra Finlands beredskapskommitté

Sydvästra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträder varje vecka för att följa med läget orsakat av COVID-19 och samordna olika myndigheters funktioner. Distansmötenas mål är att öka den gemensamma förståelsen för pandemiläget och dess konsekvenser.

Beredskapskommittén gick under det senaste mötet den 28 april igenom lägesbilden av coronavirusläget i Sydvästra Finland från olika aktörers synvinkel. Beredskapskommittén konstaterade att myndigheternas funktionsförmåga är god i Sydvästra Finland.

- Samtliga aktörer uttryckte gemensam oro för hur barnen och barnfamiljerna har det. Särskilt oroar man sig för de barn och unga som har det sämst ställt och andra specialgrupper.

- Det är fortsättningsvis viktigt att följa myndigheternas anvisningar, rekommendationer och bestämmelser. Man ska undvika närkontakt, agera ansvarsfullt och förnuftigt så att vi bromsar upp spridningen av epidemin.

- Teman som togs upp för diskussion var permitteringarna, företagarnas situation och tillgången till säsongsarbetskraft inom jordbruket.

- Behovet av frivilligarbete är stort och utbildas och organiseras av den tredje sektorns organisationer. Det finns ett fungerande system för att förmedla begäran om hjälp.

- Beredskapskommittén önskar att var och en tar sitt ansvar under valborgsfirandet. Valborg är valborg fast man är hemma.

Sydvästra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträder varje vecka. Det är regionförvaltningsverkens uppgift att under störningar stöda de behöriga myndigheterna och vid behov samordna deras verksamheter.

Följande aktörer är representerade i Sydvästra Finlands regionala beredskapskommitté:

 • NTM-centralerna i Egentliga Finland och Satakunta
 • Sjukvårdsdistrikten i Egentliga Finland och Satakunta
 • Räddningsverken i Egentliga Finland och Satakunta
 • Polisen
 • Åbo och Björneborgs nödcentraler
 • Björneborgs brigad
 • Västra Finlands sjöbevakning
 • Domkapitlet i Åbo ärkestift
 • Finlands Röda Kors distrikt i Egentliga Finland och Satakunta
 • Åbo och Björneborgs stad
 • Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Mer information: ordförande för den regionala beredskapskommittén, överdirektör Mikael Luukanen tfn 040 162 0125

 


Uppdaterad