Den regionala beredskapskommittén 13.8.2020:  Beredskap för regionala rekommendationer och begränsningsåtgärder

( Västra och Inre Finland) 

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté samlades efter en kort sommarpaus fortsättningsvis på distans den 13 augusti 2020. Sommarsemestrarna inleddes för coronavirusets del i lugna tecken, men återkomsten är tyvärr redan annorlunda. - Läget har jämfört med sommaren försämrats precis den här veckan. Under de gällande begränsningarna har vi gett anvisningar enligt Institutet för hälsa och välfärds anvisning och vid behov ingripit i missförhållanden i dessa under våra inspektioner, berättade beredskapskommitténs ordförande, regionförvaltningsverkets överdirektör Marko Pukkinen om regionförvaltningsverkets övervakning.

Antalet som ska testas har ökat i alla sjukvårdsdistrikt - rådgivningslinjerna går heta

Sjukvårdsdistrikten berättar att förkylningssäsongen har börjat och medfört rusning i coronatestningen och uppringningarna till coronatelefonerna har mångdubblats. Man har försökt öka testkapaciteten i alla sjukvårdsdistrikt. Försenade testresultat och analytiken har blivit flaskhals för testerna. Ställvis har det dessutom dröjt att få tid för testet. 

Det blir ansiktsmask som gäller – myndigheterna har förberett sig för regionala restriktioner tillsammans

Andningsskyddsläget i sjukvårdsdistrikten är gott jämfört med situationen på våren, och man har inte planerat ge egna rekommendationer om användningen av ansiktsmasker utan har väntat på en riksomfattande anvisning och eventuella regionala linjedragningar.

Också polisen förväntar sig att bestämmelserna som idag meddelades och övervakningen kommer att återspeglas i deras arbete som eventuella handräckningar och ansiktsmasker.

Institutet för hälsa och välfärds rekommendation efter mötet den 13 augusti är att ansiktsmasker ska användas i sådana sjukvårdsdistrikts områden där det har funnits coronasmitta. Rekommendationen är att ansiktsmasker används åtminstone i situationer där det inte är möjligt att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd och vid behov kan regionala rekommendationer ges också i andra situationer.

Läs mer i Institutet för hälsa och välfärds pressmeddelande: https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/-/thl-rekommenderar-ansiktsmask-for-att-skydda-andra-handtvatt-och-sakerhetsavstand-ar-de-viktigaste-satten-att-forebygga-coronasmitta?redirect=%2Fsv%2Fweb%2Fthlfi-sv

Svaga signaler och restriktioner i september

Landskapsförbunden berättade under mötet att arbetet med regionala överlevnadsplaner är i gång och att man lyssnar efter "tysta signaler" också under beredskapskommitténs möte.

Regionförvaltningsverkets nuvarande begränsningsbeslut är i kraft till slutet av augusti. Nya beslut är under beredning men innehållet är ännu öppet. - Gällande september vet vi ännu inte vilka begränsningar som kommer att meddelas för september eller med vilket innehåll. Det kan hända att det blir åtstramning mer än uppluckring av nuvarande restriktioner, berättade överdirektör Marko Pukkinen om sin syn på läget.  

 

 Ytterligare information: överdirektör Marko Pukkinen, 0295 018 582, fornamn.efternamn@rfv.fi,

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland


Uppdaterad