Pressmeddelanden 2017

Tre restauranger har meddelats serveringsförbud på viss tid

Södra Finland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har återkallat serveringstillståndet på viss tid för tre restauranger i Päijänne-Tavastland. Orsaken till påföljden är försäljning av alkohol på kredit. Förordningen om alkoholdrycker och sprit förbjuder servering av alkoholdrycker på kredit, mot pant eller genom byteshandel.

I två restauranger i Lahtis har man serverat alkoholdrycker på kredit i stor skala. Värdet på alkoholdryckerna som såldes på kredit uppgick till tusentals euro. Verksamheten hade varit systematisk, långvarig och hade gällt flera av restaurangens kunder.

I en restaurang i Heinola hade man serverat en starkt berusad person. Då ärendet utreddes framgick att personen hade serverats 15 drinkar på kredit eftersom hen inte hade varit i stånd att betala dem just då.  

Regionförvaltningsverket konstaterar att varken en tillståndshavare eller personalen får låna egna pengar eller pengar från restaurangens kassa till kunderna för att de ska kunna köpa alkoholdrycker. Restaurangernas verksamhet visar grav likgiltighet mot att följa bestämmelserna om servering och regionförvaltningsverket återkallade därför restaurangernas serveringstillstånd på viss tid av varierande längd. 

Ytterligare information:
överinspektör Riku-Matti Lehikoinen, tfn 0295 016 155
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV Södra Finland

 

 


Uppdaterad

GENVÄGAR