Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2020

Tre brandstationer fick understöd av Brandskyddsfonden

Västra och Inre Finland

Brandskyddsfonden har beviljat understöd för tre brandstationers byggprojekt i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område. I ansökningsrundan lämnades bara tre ansökningar från området. Kommuner, räddningsverk och avtalsbrandkårer kan få understöd för byggprojekt.

Följande projekt beviljades understöd:

  • Viitasaari stad, Viitasaari brandstations nybyggnad 198 696 euro
  • Jakobstads stad, modernisering av Jakobstads brandstations kylnings- och ventilationssystem 24 028 euro
  • Vasa frivilliga brandkår rf, Vasa FBK rf:s reparations- och ombyggnadsprojekt 30 800 euro

Brandskyddsfonden fattar besluten om understöd för anskaffning av materiel i början av juni.

Regionförvaltningsverket koordinerar och ger råd

Regionförvaltningsverket skickar ansökningsanvisningarna för Brandskyddsfondens aktuella ansökningsrunda till räddningsverken i sitt verksamhetsområde. Räddningsverket skickar ansökningshandlingarna inklusive den förespråkade ordningen till regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket sätter ansökningarna i prioritetsordning efter dess motiveringar och skickar dem till Brandskyddsfonden. Ansökningarna behandlas i två olika grupper: avtalsbrandkårernas ansökningar samt kommunernas och räddningsverkens ansökningar.

Understöd söks vid tidpunkter som bestäms av Brandskyddsfonden, vanligen en gång per år.

Information om Brandskyddsfonden finns på adressen www.palosuojelurahasto.fi.


Mer information:
räddningsinspektör Arto Laine, tfn 0295 018 516
arto.j.laine@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

 


Uppdaterad