Pressmeddelanden 2016

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2016. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2016

Alltjämt brister i villkoren för hundinförsel, personer på väg på utställning känner väl till införselkraven. Effektiviserad övervakning i Helsingfors hamnar

Södra Finland


Länsveterinär Sari Haikka

Under det gångna veckoslutet gjordes en effektiviserad kontroll av personer som rörde sig med sällskapsdjur i Västra hamnen och Skatudden i Helsingfors. Syftet var att kontrollera villkoren för införsel av sällskapsdjuren på väg till Finland. Kontrollen hölls i samband med en stor internationell hundutställning i Helsingfors eftersom man antog att hundtrafiken i hamnarna skulle vara livlig.

Inga brister bland dem som var på väg på hundutställning

Under två dagars tid kontrollerade länsveterinärerna från Regionförvaltningsverket i Södra Finland sällskapsdjur tillsammans med tillsynsveterinärer och veterinärstuderande. Kontrollen gjordes i samarbete med tullen. Under veckoslutet kontrollerades sammanlagt 101 hundar och åtta katter. Av dem var 61 hundar på väg till hundutställningen, 14 valpar kom för att säljas och 26 var vanliga resenärer." De som var på väg till utställningen hade handlingarna i skick" – konstaterar en nöjd länsveterinär Sari Haikka.

Bland de fyrtio övriga resenärerna fanns tio hundar med brister i införselvillkoren. Fem hundar blev försatta i karantän och två hundar blev skickade tillbaka. Fyra hundar saknade medicinering mot echinococcus, fyra hade brister i samband med anteckningarna i passet eller så saknades passet helt, en hund saknade helt chip.

Det fanns tre valpförsäljare av vilka en hade totalt 12 valpar till försäljning. Två valpförsäljare hade brister i registreringen.

Senaste gång gjordes kontroller i Västra hamnen 6 och 7.11.2016 och då kontrollerade länsveterinärerna 54 hundar och en katt. Då hade 14 hundar brister i införselvillkoren. Fyra hundar försattes i karantän: pass och behandling mot echinococcus saknades hos 3 hundar, en valp saknade rabiesvaccinering. För 19 hundars del gavs påbud att gå och ta behandling mot echinococcus. Bristerna ovan fanns bland såväl jägares, hundutställningsbesökares och vanliga Helsingfors-Tallinn-resenärers hundar.

Under kontrollerna tog många djurägare upp sin positiva inställning till kontrollerna. De ansåg att gränskontrollerna av djur är en bra och nödvändig sak. 

Hundar som förs in i landet ska ha chip, pass, giltig rabiesvaccinering och vara behandlade mot echinococcus. Om man noterar brister i hundens vaccineringar eller medicinering gör man en bedömning av risken för smittsamma sjukdomar och utgående från den skickas hunden antingen tillbaka till avgångslandet, försätts i karantän eller avlivas. En officiell rabiesmisstanke leder så gott som alltid till att djuret avlivas. I Finland förekommer för tillfället varken rabies eller echinococcus och man är orolig för att sjukdomarna i fråga som en följd av livlig djurtrafik ska nå Finland.

Tillsynskampanjerna är nödvändiga

Tretton fartyg anlände till Västra hamnen och Skatudden under den effektiviserade kontrollen och i dem fanns ungefär 1 500 bilar. Utöver bilarna kontrollerades de som gick till fots.

Enligt resultaten av den effektiviserade kontrollen finns ett behov av övervakning och den har också en inverkan. Regelbundna kontroller kommer att ordnas också i fortsättningen.

Regionförvaltningsverkens länsveterinärer har gjort effektiviserade kontroller av djurinförsel under åren 2015–2016 på såväl flygplatser, i hamnar och gränsstationer. Övervakningens mål är att förhindra illegal och ansvarslös införsel av djur och att öka kännedomen om risken för smittsamma sjukdomar och införselkraven bland personer som reser med djur.

 

Ytterligare information:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
länsveterinär Sari Haikka, tfn 0295 016 104, hundinförsel
fornamn.efternamn@rfv.fi

 

 


Uppdaterad