Pressmeddelanden 2017

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2017. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Den ökade smugglingen av hundvalpar medför också större risk för sjukdomar som är farliga för människor

Genom att köpa ett olagligt importerat djur stöder man kriminell verksamhet. Bestämmelser om detta finns i lagen om djursjukdomar och i strafflagen. Om man som köpare misstänker olaglig handel med djur har man ett ansvar att inte understöda denna handel. − Djursjukdomar förekommer inte i Finland, vilket vi bör försöka se till att ska vara fallet också framöver, säger länsveterinär Sari Haikka från Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

− Det krävs mer än myndighetsåtgärder för att få bukt med problemet. Huvudansvaret ligger hos köparna, som kan välja att inte understöda valpfabriker, smuggling, olaglig handel och bedrägerihärvor. Alla dessa är på något sätt förknippade med olaglig införsel av hundvalpar, fortsätter Haikka.

Smugglingen är organiserad kriminalitet

− "Vi har alla papper i skick", försäkrar de hundförsäljare som gör sig skyldiga till bedrägeri och lägger fram bristfälliga handlingar. Haikkas råd är att man inte ska förlita sig på detta utan kontrollera handlingarna och göra anmälan till myndigheterna om man misstänker brott mot bestämmelserna om djursjukdomar.

− Tyvärr garanterar en stämpel på pappret inte att hunden är frisk, eftersom det också förekommer att handlingar förfalskas. Och även om hunden har ett pass från ett visst land betyder detta inte att den verkligen kommer därifrån. Smuggelhandeln är organiserad kriminell verksamhet, och därför behöver myndigheterna få kännedom om den, säger Haikka vidare.

− Finland är ett fint land som tills vidare är fritt från djursjukdomar, men när det kommer till valphandeln är finländarna alltför blåögda, menar Haikka.

Största delen av de smugglade valparna kommer från våra grannländer Ryssland och Estland eller via Estland.

Valpen kan se frisk ut vid köpet

Den som säljer en hund som förts in från ett EU-land ska ha ett Traces-hälsointyg som har upprättats högst två dagar före införseln. De som säljer hundar olagligt saknar i praktiken alltid detta intyg som behövs för importerade hundar. Dessutom ska hunden 1–5 dagar före införseln ha fått medicinering mot dvärgbandmask och det ska finnas en rabiesförsäkran eller, beroende på hundens ålder, rabiesvaccin. Hunden ska också ha ett EU-pass som matchar hundens id-märkning.

Haikka är speciellt orolig över att valpar importeras från Rumänien, eftersom förekomsten av rabies är högst där av EU-länderna. − Varje rabiesmisstanke ska alltid anmälas till tjänsteveterinären, påminner Haikka.

− I Finland förekommer ännu inte rabies och inte heller rävens dvärgbandmask. Vi bör ta vårt ansvar för att detta ska vara fallet också i framtiden. Rabies och rävens dvärgbandmask är sjukdomar som också är farliga för människan. Även om valpen ter sig frisk vid köpet, kan rabies bryta ut först efteråt. Rävens dvärgbandmask å andra sidan orsakar inga symtom alls hos hundar, medan den hos människan orsakar en allvarlig sjukdom som ofta leder till döden. Den ger upphov till tumörliknande stora blåsor i de inre organen som ger symtom först 5−15 år efter man blivit smittad. Man kan bli smittad t.ex. via maskägg som finns i hundens päls, säger Haikka.

Alla djursjukdomar behöver inte undersökas när en hund importeras. Till sådana smittsamma sjukdomar som är mycket vanligare i länderna hundarna kommer ifrån och som kommer till Finland med hittehundar hör bland annat valpsjuka, diarré pga. parvovirus, leishmania, Brucella canis, hjärtmask, ehrlichios, leptospiros, listerios, yersinios, babesios, koccidios- och giardiainfektioner, campylobacter, salmonella och tuberkulos. En del av dessa sjukdomar kan också smitta människan.

Multiresistenta bakterier hos importerade hundar

Helsingfors universitet och Evira har i november informerat om att oroväckande mycket antibiotikaresistenta bakterier påträffats hos importerade hundar. I Finland är användningen av antibiotika välkontrollerat om man jämför med de länder från vilka många hundar importeras. Helsingfors universitet meddelade i november att till exempel så många som hälften av hundarna från hundgårdar i Ryssland är symtomfria bärare av ESBL-bakterien. Bakterierna kan överföras från djur till människor och tvärtom.

Kennelliitto: Laiton koirakauppa ja pentutehtailu vaativat puuttumiskeinoja

Valpen kan se frisk ut när den köps. Foto: RFV i Södra Finlands arkiv.

Ytterligare information:

Sari Haikka
länsveterinär
tfn 0295 016 104
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
fornamn.efternamn@avi.fi

MTV Katsomo: Sari Haikka Huomenta Suomessa 8.12.2017

Evira: Import och export av djur samt handel på den inre marknaden

Helsinki.fi: Moniresistentit bakteerit ovat tuontikoirilla huolestuttavan yleisiä

Evira: I Finland har konstaterats kolistinresistens hos en införd hund

Evira: Införda hundar kan utgöra en risk

Evira: Loisriskit ja muut tuontikoirien tautiriskit


Uppdaterad