Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Kohtaa valvonta, ohjaus ja luvitus Aluehallintoviraston tiskillä TERVE-SOS-tapahtumassa Oulun teatterissa (Pohjois-Suomi)

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto esittelee Avin toimntaa valtakunnallisessa TERVE-SOS 2019 tapahtumassa Oulun kaupunginteatterissa. Tapahtuman teemana on "Maailma muuttuu – entä me?" Virasto esittelee toimintaansa 23.-24.5.2019.

Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston osastolla toimintaa esittelee vuorollaan yhteensä noin 20 asiantuntijaa Aluehallintoviraston Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueelta sekä Opetus- ja kulttuuritoimen vastuualueelta. Työsuojelulla on tapahtumassa oma erillinen pisteensä.

Valtakunnallisessa TERVE-SOS 2019 tapahtumassa on mukana 60 näytteilleasettajaa ja noin 500 seminaariosallistujaa. Tapah­tuman kokonaisosallistujamäärä on noin 800-900. Tilaisuus an­taa asiantunti­joillemme oivan mahdollisuuden tehdä Pohjois-Suomen aluehallintoviras­ton toimintaa ja sen vastuualueita nä­kyväksi, jakaa ja vastaanottaa tietoa, antaa ohjausta ja vastata kysymyksiin esiin nous­seista ajankohtaisista asioista.

Tapahtumaan osallistuvat myös Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kutsumat vieraat Karjalan tasavallasta apulaispääminis­teri Igor Korsakovin johdolla. Korsakovin vastuualueena on terveys- sekä sosiaaliministeriön asiat. Hänen seurueenseensa kuuluvat terveysministeri Mihail Ohlopkov ja sosiaaliministerin sijainen Skrinikon Semenovich sekä Kostamuksen kaupungin apulais­kaupunginjoh­taja Olga Kerezhina.  Mukana on myös Kostamuksen kansainvälisten asioiden päällikkö Galina Potapova.

Vieraat osallis­tuvat TERVE-SOS messujen avajaisiin klo 10:00-11:00 ja näyttelykierrokselle klo 11:00-12:30. Vie­raat tulevat myös käymään AVIn näyttelyosastolla.

Ohjelmassa on 15 seminaaria ja mukana ovat alan tärkeimmät vaikuttajat ja uutuudet. Tilaisuuden järjestää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Oulun kaupunki ja Pohjois-Pohjanmaan sairaan­hoitopiiri.  Tapahtuman teemana on "Maailma muuttuu – entä me?"

Viime viikolla virastomme Y-vastuualue ja Työsuojelu osallistuivat Teollisuus-summittiin, jonka myönteiset palautteet ovat kannus­tavia.

Näyttelyalueelle Oulun kaupunginteatterissa on vapaa pääsy.

ASIANTUNTIJAT TAVATTAVISSA 23.5.2019 Oulun  Teatterissa 2 krs.

09:30-11:00 Liikuntatoimi, lastensuojelu
11:00-12:30 Opetus- ja kulttuuritoimi, sote valvonta
12:30-13:30 Terveydensuojelu, opetus, varhaiskasvatus
13:30-14:15 Terveydensuojelu, vanki- ja puolustusvoimien
                       terveydenhuolto, vammaispalvelut, vanhusten
                       palvelut
14:15-15:30 Vanki- ja puolustusvoimien terveydenhuolto,
                       terveydenhuollon luvat, sosiaalihuollon luvat
15:30-17:00 Elinkeinovalvonta, ympäristöterveydenhuolto,
                       sote valvonta ja luvat

ASIANTUNTIJAT TAVATTAVISSA 24.5.2019 Oulun  Teatterissa 2 krs.

08:30-09:30 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen,
                     Opetus- ja kulttuuritoimi
09:30-10:30 Kirjastotoimi, terveydenhuolto,
                     alkoholihallinto
10:30-11:45 Kirjastotoimi,
                      puolustusvoimien terveydenhuolto
11:45-13:00 Lastensuojelu, opetustoimi
13:00-14:00 Opetustoimi

Lisätietoja: Alueellinen viestintäpäällikkö Alpo Merilä +358 50 396 1466 alpo.merila_@_avi.fi

 

 

 


Uppdaterad