Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Bibliotekens landsomfattande användarenkät görs i april 2018

Bibliotekens landsomfattande användarenkät gjordes senast år 2013. Då var det Nationalbiblioteket som samordnade genomförandet av enkäten. Därefter övergick uppgiften för de allmänna bibliotekens del på regionförvaltningsverken. I november 2017 utarbetade regionförvaltningsverken tillsammans med Biblioteken.fi och Södra Karelens bibliotek en uppdaterad version av enkäten. Den nya enkäten görs under fyra veckors tid från och med 9.4.2018 i hela landet.

Den slutliga versionen av enkäten slutförs under februari månad. Det är inte meningen att göra betydande ändringar i enkätens innehåll. Användarenkäten genomförs även med hjälp av pappersblanketter. Genomförandet av enkäten kommer att köpas av en kommersiell part. Undervisnings- och kulturministeriet finansierar användarenkäten.

Du kan titta på med pilotversionen av enkäten på adressen: https://kyselyt.kirjastot.fi/index.php/887547?lang=fi


Ytterligare information:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland:  Antti Seppänen, tfn 0295 016 354   antti.seppanen@avi.fi
om praktiska erfarenheter av pilotprojektet och resultaten, Villmanstrands stadsbibliotek: Leena Priha, tfn 040 718 7688leena.priha@lappeenranta.fi


Uppdaterad