Pressmeddelanden 2018

Bibliotekens landsomfattande användarenkät görs i april 2018

Bibliotekens landsomfattande användarenkät gjordes senast år 2013. Då var det Nationalbiblioteket som samordnade genomförandet av enkäten. Därefter övergick uppgiften för de allmänna bibliotekens del på regionförvaltningsverken. I november 2017 utarbetade regionförvaltningsverken tillsammans med Biblioteken.fi och Södra Karelens bibliotek en uppdaterad version av enkäten. Den nya enkäten görs under fyra veckors tid från och med 9.4.2018 i hela landet.

Den slutliga versionen av enkäten slutförs under februari månad. Det är inte meningen att göra betydande ändringar i enkätens innehåll. Användarenkäten genomförs även med hjälp av pappersblanketter. Genomförandet av enkäten kommer att köpas av en kommersiell part. Undervisnings- och kulturministeriet finansierar användarenkäten.

Du kan titta på med pilotversionen av enkäten på adressen: https://kyselyt.kirjastot.fi/index.php/887547?lang=fi


Ytterligare information:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland:  Antti Seppänen, tfn 0295 016 354   antti.seppanen@avi.fi
om praktiska erfarenheter av pilotprojektet och resultaten, Villmanstrands stadsbibliotek: Leena Priha, tfn 040 718 7688leena.priha@lappeenranta.fi


Uppdaterad

GENVÄGAR