Pressmeddelanden 2020

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2020. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Sammankomstbegränsningen i juni är 50 personer, offentliga tillställningar med 50–500 personer är möjliga med specialarrangemang

Enligt regionförvaltningsverkens beslut är offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med under 50 personer tillåtna från och med den 1 juni. Om man vid arrangemangen följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar kan man dessutom ordna tillställningar med 50–500 personer. Den som ordnar evenemanget ansvarar för att det genomförs på ett sådant sätt att sjukdomsläget avseende coronaviruset inte förvärras.

Regionförvaltningsverken har den 19 maj 2020 fattat beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar som förbjuder samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med mer än 50 personer både inomhus och utomhus till och med den 30 juni 2020.

Med specialarrangemang är det möjligt att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer men högst 500 personer inomhus och i utomhusutrymmen där området är avgränsat om man genom att begränsa kundantalet och med hjälp av säkerhetsavstånd och hygienanvisningar säkerställer deltagarnas säkerhet. Regionförvaltningsverken bestämmer att man vid tillställningar med 50500 personer ska följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om förhindrande av coronavirussmitta.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 personer är förbjudna och regionförvaltningsverken beviljar inga undantag vad gäller dem.

Regionförvaltningsverkens bestämmelser som är meddelade den 19 maj 2020 är i kraft 1.6 - 30.6.2020 och de har delgivits som offentlig delgivning. Delgivningarna och bestämmelserna finns på vår webbplats på adressen http://www.avi.fi/sv/web/avi/yleistiedoksiannot. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan bestämmelserna meddelas för högst en månad i taget.

Syftet är att förhindra spridningen av coronaviruset

Det enda syftet med regionförvaltningsverkens beslut är att förhindra att coronaviruset sprids i Finland. Våra bestämmelser är av allmän karaktär och vi tar i dem inte ställning till enskilda evenemang. Varje evenemangsarrangör eller aktör ska själv avgöra hur den kan iaktta bestämmelserna om begränsning av kundantalet, säkerhetsavstånden och hygienrekommendationerna i den egna verksamheten och genomföra verksamheten, tillställningarna och evenemangen så att sjukdomsläget inte förvärras.

Vi publicerar tolkningar av bestämmelserna på våra webbsidor vanliga frågor. Tolkningarna kan stöda evenemangsarrangörens beslutsfattande.

Även om personantalsbegränsningarna för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster mjukas upp från och med den 1 juni från nuvarande 10 personer till högst 50 personer rekommenderar regeringen att man också gällande dem följer Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar från den 14 maj 2020 om säkerhetsavstånd och hygien. Dessutom rekommenderar regeringen att man undviker sammankomster med över 50 personer vid sådana privata tillställningar (t.ex. fester, kultur-, fritids-, idrotts- och sportevenemang samt religiösa tillställningar som ordnas av den privata eller tredje sektorn) som inte är offentliga tillställningar.

Regionförvaltningsverken understryker att varje aktör och medborgare själv ansvarar för att myndigheternas bestämmelser, anvisningar och rekommendationer följs i den egna verksamheten och därigenom för sin del förebygger att coronaviruset sprids.

Mer information:

telefon 0295 016 666, e-post: koronainfo@avi.fi

Vanliga frågor (rfv.fi)


Uppdaterad