Pressmeddelanden 2018

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2018. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2018

Se hur basservicen förverkligades i ditt område – rapporten 2017 offentliggörs idag

Västra och Inre Finland

Småbarnspedagogik: I Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område deltog fler barn i småbarnspedagogik än i resten av landet i genomsnitt. I Mellersta Österbotten deltog färre barn än på andra ställen i Västra och Inre Finland.  Inom den privata småbarnspedagogiken var det betydligt färre barn som fick småbarnspedagogik 20 timmar i veckan än inom den kommunala småbarnspedagogiken. Småbarnspedagogik (på finska)

Skolskjuts till förskoleundervisning och grundläggande utbildning: I Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område fanns det år 2017 sammanlagt 30 764 elever som hade rätt till skolskjuts, vilket är nästan 24 % av det totala antalet elever i den grundläggande utbildning i regionen. Under de senaste åren har andelen elever som får skolskjuts minskat något. Utifrån utvärderingen verkar skolskjutsarna fungera relativt bra i kommunerna, även om det fortfarande finns sådant som kan utvecklas i arrangemangen. Förskoleundervisning och grundläggande utbildning (på finska)

Överföringen av grundläggande utkomststöd till FPA och effekten av detta i kommunerna: Klienterna som får förebyggande och kompletterande utkomststöd är inte alltid i en jämlik position i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område. Det finns landskapsvisa skillnader i kommunernas handläggningstider, och alla klienter klarar inte på samma sätt av att använda e-tjänsterna för att uträtta sitt ärende hos FPA. Efter utkomststödsreformen har kommunerna fått mer tid över för socialarbetet, men klienterna som får grundläggande utkomststöd hänvisas i liten utsträckning vidare till den kommunala socialservicen. Grundläggande utkomststöd (på finska)

Unga: Unga i Västra och Inre Finland har goda möjligheter att göra sig hörda. Det är mer troligt att unga i regionen har yttrande- och närvarorätt i politiska beslutsorgan än i resten av landet. De får dock inte lika mycket information om sina möjligheter att utveckla och påverka som unga i andra delar av landet. Unga (på finska)

Idrott och motion:  Idrottsväsendets kostnader har ökat i kommunerna inom Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område enligt alla delområden i utvärderingen. Dessutom investerade idrottsväsendena i området mest på idrott per invånare i hela landet. Idrott och motion (på finska)

Bibliotek:  Biblioteken i regionen vill utveckla sina tjänster för att främja barns läsning och läskunnighet, men små bibliotek kämpar med små personalresurser. Risken är att utbudet av tjänster till barn och fostrare blir ojämlikt. Tillsammans med de andra kommunala tjänsterna för familjer och barn kan biblioteket lyfta fram hur viktigt läskunnighet är och motverka den försämrade läskunnigheten. Bibliotek (på finska)
 

Tilläggsuppgifter
överinspektör för bildningsväsendet Ann-Sofi Loo, tfn 0295 018 810
fornamn.efternamn@rfv.fi
RFV i Västra och Inre Finland

 

 

 


Uppdaterad