Pressmeddelanden 2015

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2015. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan. 

Pressmeddelanden 2015

Boskap ut på bete och rastgårdar!

Inför sommaren har regionförvaltningsverkens veterinärer skickat ett brev till mjölkproducenterna. Med brevet vill veterinärerna påminna om kravet genom statsrådets förordning att ordna bete eller en plats för rastning för nötkreatur. Enligt förordningen ska mjölkkor och kvigor som föds upp för mjölkproduktion och som hålls uppbundna under minst 60 dagar släppas på bete eller beredas någon annan plats för rastning mellan början av maj och slutet av september (1.5–30.9.). (Statsrådets förordning om skydd av nötkreatur 592/2010).

- Nötkreatur är betesgående flockdjur, och sommaren är ett ypperligt tillfälle att låta boskapen tillfredsställa sina fysiologiska behov och utöva sitt naturliga beteende. Betesgång och rastning främjar även nötkreaturens hälsa och välbefinnande och minskar sjukdomar. Klövarna hålls i skick, brunst upptäcks lätt och kalvningarna går lättare, sammanfattar länsveterinär Heidi Kangas från Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland brevets innehåll.

Vatten och vindskydd

Korna ska vänjas vid betessäsongens utfodring gradvis och om betesgången är en ny erfarenhet för boskapet, ska ungboskap eller kor under sintidsperioden släppas ut på bete först. Vidare förutsätter en lyckad betesgång och rastning att staketen och gångvägar är säkra och väl underhållna samt att djuren har tillgång till vindskydd vid behov och rikligt med färskt dricksvatten.

Ytterligare information
länsveterinär Heidi Kangas, tfn 0295 018 831, fornamn.efternamn@avi.fi, Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland


Uppdaterad