Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Kari Myllys utnämnd till chef för Nylands magistrat

Regionförvaltningsverket i Östra Finlands enhet för styrning och utveckling av magistraterna har 23.11.2015 utnämnt jur. kand. Kari Myllys till chef för Nylands magistrat för tiden 1.1.2016–31.12.2018. Myllys tjänsteort är Helsingfors.

Vid ingången av 2016 kommer magistraterna i Helsingfors, Östra Nyland och Västra Nyland att slås ihop till Nylands magistrat. Verksamhetsområdet för Nylands magistrat har fastställts genom statsrådets förordning 1254/2015. Nylands magistrats verksamhetsställen ligger i Helsingfors, Esbo, Vanda, Borgå, Hyvinge, Lojo och Raseborg.

Ytterligare information
enhetschef Merja Koponen, tfn 040 847 9244, fornamn.efternamn(at)rfv.fi


Uppdaterad

GENVÄGAR