Pressmeddelanden 2019

Här på den här sidan listar regionförvaltningsverket pressmeddelanden 2019. De som gäller en viss region syns när man väljer region genom att trycka på Välj område upp till höger på sidan.

Pressmeddelanden 2019

Ihmisten huoli sisäilma-asioista on otettava tosissaan

Itä-Suomi

Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Sirkka Jakosen avauspuhe Terveet tilat 2028 -työpajatilaisuudessa 1.10.2019 Varkaudessa

Meillä on ilo ja kunnia toimia valtakunnallisen työpajakiertueen avaajana ja esimerkkinä tuleville työpajatilaisuuksille eri puolilla Suomea. Ilokseni voin todeta, että sali on pullollaan vankkaa asiantuntemusta. Meille tulee hyvä päivä, avasi ylijohtaja Sirkka Jakonen Terveet tilat 2028 -työpajatilaisuuden 1.10.2019 Varkaudessa.

Tavoitteena julkisen rakennuskannan tervehdyttäminen - Itä-Suomen AVI aktiivisesti mukana

Terveet tilat 2028 -hankkeen tavoitteeksi on asetettu julkisen rakennuskannan tervehdyttäminen sekä sisäilmasta oireilevien hoidon ja kuntoutuksen tehostaminen. Tälle tavoitteelle asetetaan askelmerkit Itä-Suomen osalta tänään täällä Varkaudessa, totesi Sirkka Jakonen.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on pyrkinyt aktiivisesti tukemaan Terveet tilat -hankkeen päämääriä ja tavoitteita. Itä-Suomessa järjestettiin alueellinen toimeenpanotilaisuus keväällä 2018. Itä-Suomessa haetaan toista kertaa maakunnallisia esityksiä "Vuoden sisäilmateko" -tunnustuksen saajiksi. Itä-Suomen aluehallintovirasto on laatinut vastuualueiden välisenä yhteistyönä julkaisut "Sisäilmaongelman käsittely koulurakennuksessa" sekä "Hyvän sisäilman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä". Julkaisut ovat vuodelta 2017 ja löytyvät aluehallintovirastojen verkkosivulta, luetteli Sirkka Jakonen.

Sisäilma-asiat esillä myös valvontatehtävissä

Myös lainsäädännössä aluehallintovirastolle osoitetuissa ohjaus- ja valvontatehtävissä korostuvat aiempaa enemmän sisäilma-asiat ja -ongelmat. Kanteluissa on korostunut muun muassa:

  • luottamuspula viranomaisen suorittamaa valvontaa kohtaan
  • eri viranomaisten ja ydinkuntien välisten intressien sekä vuorovaikutuksen aiheuttama luottamuspula kuntalaisissa
  • tilattujen sekä suoritettujen tutkimusten ja selvitysten riittävyys ja niiden oikeanlaisen kohdentamisen kyseenalaistaminen.

Myös kehitystä on havaittavissa

Joissakin asioissa on havaittavissa myös kehitystä, totesi Sirkka Jakonen. Nykyisin kohteiden tutkimisessa voidaan hyödyntää aiempaa laajemmin päteviä ulkopuolisia asiantuntijoita. Tämä on johtanut puolestaan siihen, että terveydensuojeluviranomainen voi aiempaa paremmin keskittyä riskinarviointiin ja prosessin seurantaan.

Työsuojeluviranomainen on vuosien 2018 ja 2019 aikana valvonut sisäilmaan liittyviä asioita liki 400 tarkastuksella. Näistä valtaosa on käynnistynyt viranomaisen aloitteesta. Niissä on valvottu työnantajan menettelytapoja sisäilmaongelmien ehkäisemiseksi ja hallitsemiseksi. Asiakasaloitteisia tarkastuksia näistä oli noin joka kahdeksas.

Sisäilmastoon liittyvät tekijät ja olosuhteet toistuvasti esillä keskusteluissa

Paljon useammin kuin sisäympäristöön liittyvät tekijät. Keskustelua värittää huoli terveysvaikutuksista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Palautetta jaetaan matalalla kynnyksellä eri kanavissa. Käytännössä kaikki sisäympäristöön ja -ilmastoon liittyvät tahot nähdään kollektiivisesti vastuullisina kulloinkin syntyvään sisäilmakriisiin.

Koska kriisihän sisäilmastoon liittyvistä asioista tuppaa helposti syntymään.

Toisinaan sitä ei ole voitu välttää edes ripeällä reagoinnilla tai oikea-aikaisella ja tehokkaalla viestinnällä. Ihmisten huoli on otettava tosissaan. On saatu huomata, että nykyaikainen tiedonvälitys ja matalan kynnyksen viestintä aiheuttavat nopeasti alati laajenevan kriisin kunnassa, mikäli mitätöintiin sorrutaan.

Missä sitten mennään niin sanotusti "metsään"? Miten voisimme kehittyä sisäilmastoasioiden käsittelyssä? Missä voisimme onnistua paremmin?

Kehitä heikkouksia, vahvista vahvuuksia

Siihen me tänään täällä pyrimme. Heikkouksien kehittämiseen sekä vahvuuksin vahvistamiseen. Fraasi kehottaa huomioimaan ja minimoimaan heikon lenkin vaikutukset koko ketjuun. Se edellyttää avointa keskustelua ja molempien tekijöiden tunnistamista omissa menettelytavoissa.

Koska tähän tilaisuuteen ja sen tulevaan antiin kohdistuu huomattavaa mielenkiintoa hankkeen sihteeristön, tutkimuslaitosten sekä muiden yhteistyötahojenkin puolelta, niin eiköhän yhteistuumin ja itäsuomalaiseen tapaan toteuteta tilaisuus, joka ei jätä epäilyille sijaa, vaan antaa selkeän suunnan tulevaan ja osoittaa vahvaa yhteistä sitoutumista sisäilmaongelmien selättämiseen kunnissa, kannusti Sirkka Jakonen ja toivotti osallistujille antoisaa työpajapäivää.

Ylijohtaja Sirkka Jakosen puhe kokonaisuudessaan (pdf) 

Lisätietoja
ylijohtaja Sirkka Jakonen, p. 0295 016 900, etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto


Uppdaterad